Agenda

13 maart 2023
 • After Effects - Débutant - 3 jours - 13-14-15/03/2023

  13 maart 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

14 maart 2023
 • InDesign - Intermédiaire - Débutant - 2 jours - 14+15/03/2023

  14 maart 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

20 maart 2023
 • Illustrator - Débutant - 3 jours - 20-21+23/03/2023

  20 maart 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

 • Photoshop - Débutant - 3 jours - 20+21+23/03/2023

  20 maart 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

27 maart 2023
 • After Effects - Intermédiaire - 2 jours - 27-28/03/2023

  27 maart 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

 • SketchUp - Débutant - 3 jours - 27+28+30/03/2023

  27 maart 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

17 april 2023
 • Photoshop - Débutant - 3 jours - 17-18+20/04/2023

  17 april 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

 • Premiere Pro - Débutant - 4 jours - 17-18-19-20/04/2023

  17 april 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

24 april 2023
 • After Effects - Débutant - 3 jours - 24-25-26/04/2023

  24 april 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

 • InDesign - Débutant - 3 jours - 24-25+27/04/2023

  24 april 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

2 mei 2023
 • After Effects - Intermédiaire - 2 jours - 2-3/05/2023

  2 mei 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

8 mei 2023
 • SketchUp - Débutant - 3 jours - 8+9+11/05/2023

  8 mei 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

15 mei 2023
 • InDesign - Intermédiaire - 2 jours - 15-16/05/2023

  15 mei 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

 • Premiere Pro - Débutant - 3 jours - 15-16-17/05/2023

  15 mei 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

22 mei 2023
 • After Effects - Débutant - 3 jours - 22-23-24/05/2023

  22 mei 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

 • Photoshop- Débutant - 3 jours - 22-23+25/05/2023

  22 mei 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

5 juni 2023
 • Illustrator - Débutant - 3 jours - 5-6+8/06/2023

  5 juni 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

 • Premiere Pro - Débutant - 4 jours - 5-6-7-8/06/2023

  5 juni 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

19 juni 2023
 • After Effects - Débutant - 3 jours - 19-20-21/06/2023

  19 juni 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

 • InDesign - Débutant - 3 jours - 19-20+22/06/2023

  19 juni 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

26 juni 2023
 • After Effects - Intermédiaire - 2 jours - 26-27/06/2023

  26 juni 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek

 • Photoshop - Débutant - 3 jours - 26-27+29/06/2023

  26 juni 2023
  09:30 15:30 (6h/jour)
  Rue Mommaerts 22, 1080 Molenbeek