Het Huristo project is gelanceerd

Huristo - Human Rights StorytellingHURISTO: een nieuw Europees project met het doel om een methodiek uit te werking om het Europees charter voor de rechten van de mens bespreekbaar te maken voor mensen met een moeilijke leerachtergrond. Dit project wordt gecoördineerd door Maks vzw in samenwerking met All-Digital, Terremondo cooperative sociale en Cepa Montes Norte.

Het doel van het project is om een methodologie uit te werken om bewustzijn te genereren rond het Europees charter voor de mensenrechten. Dit om het wereldburgerschap te promoten bij mensen met een lage scholingsgraad (vluchtelingen, immigranten en mensen van landelijke gebieden); de partners gaan aan de slag gaan met persoonlijke verhalen als illustratie bij het charter.

We hopen hiermee de digitale vaardigheden, lezen en schrijven en een bewustmakingsproces over Europa en mensenrechten in gang te zetten. Als neveneffect verwachten we  dat verschillende soft skills van de deelnemers verbeteren.

We starten na het ontwerpen van de methode met de opleiding van 10 trainers die de methodiek die in totaal 80 deelnemers zullen opleiden. De deelnemers zelf gaan dan een peer to peer evenement organiseren om de methodologie te verspreiden.

Noteer alvast 18/10/2018 in je agenda voor de finale voorstelling van HURISTO.

 

http://all-digital.org/huristo-project-is-launched/