Iedereen digitaal tijdens Coronacrisis, ook Brusselse kinderen en jongeren

Vier Nederlandstalige Brusselse jeugdorganisaties willen laptops bezorgen aan Brusselse kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie, om hun schooltaken te maken en om contact met de buitenwereld te vergemakkelijken.

SITUATIE & AMBITIE

Kinderen en jongeren moeten online hun schooltaken opvolgen. Alleen: veel Brusselse kinderen en jongeren hebben geen computer. Ze riskeren hopeloos veel schoolachterstand op te lopen.

Een computer kan ook ingezet worden bij het nu zo broodnodige contact met de buitenwereld en groepsmomenten met vrienden en leeftijdsgenoten. Maatschappelijk isolement heeft immers een extra negatief effect op jongeren wiens welzijn sowieso al wankel is.

Vier Brussels jeugdorganisaties (NakamaD'BroejBx Represent en Maks) wil de digitale nood aanpakken bij Brussels jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. De digitale kloof is niet nieuw, de coronacrisis maakt hun situatie alleen maar schrijnender. 

VERTROUWEN VAN EN TOEGANG TOT DEZE JONGEREN

De jeugdwerkers van D’BROEJ kennen de thuissituatie van die jongeren goed, genieten hun vertrouwen én dat van hun ouders. Dat maakt van hen bevoorrechte personen om hulp aan te bieden.

Ze hebben de voorbije weken individueel telefonisch contact onderhouden met de jongeren. Ze steunen hen waar kan en merken een grote nood aan groepsmomenten. Voor de  jongeren die wél een laptop hebben zetten ze regelmatig online chats op. Die paar goede momenten samen per week en de kans om hun schoolwerk te kunnen maken, gunnen we aan álle jongeren.

CONCREET

De Brusselse Jeugdorganisaties wil de komende dagen en weken een laptop bezorgen aan de kinderen en jongeren die er een nodig hebben en die door de coronacrisis extra zwaar getroffen worden. Deze growfunding is daarbij een van de pistes die we inzetten.

Partners

  • Nakama is een collectief van jonge Brusselaars die zich willen inzetten voor de kinderen en jongeren van Brussel. Nakama is Japans voor "vriend, kameraad, compagnon" en dat is wat we willen zijn voor de generaties na ons. Vanuit onze eigen ervaring weten we dat het niet altijd makkelijk is om een plek te vinden waar je je thuis voelt, waar je onder vrienden bent en waar je bovendien ook nog gestimuleerd wordt om van elkaar te leren.
  • D’Broej vertrekt vanuit activiteiten in de vrije tijd om bij te dragen aan de emancipatie en de zelfontplooiing van Brusselse kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties.
  • BX Represent is een socio-sportieve organisatie, opgericht in 2013 door Vincent Kompany. Via verschillende sportverenigingen langs de Brusselse Kanaalzone ondersteunt BX 1350 jongeren en 175 vrijwilligers. BX vertrekt vanuit de kracht van de jongeren en vrijwilligers in sportclubs en focust op sociale cohesie, zelfontplooiing, taal en de weg naar onderwijs, opleiding en tewerkstelling. De sterke groei van BX de afgelopen jaren onderlijnt het belang van sportverenigingen als instellingen de verenigen en kansen geven.
  • MAKS: Maks vzw is een buurtorganisatie in Kuregen en Oud Molenbeek die ijvert voor digitale inclusie en een betere toegang tot de arbeidsmarkt. Onze kinderen- en jongerenwerking in de vrije tijd bestaat uit 2 projecten/ Capital digital en Creakids. Bij Capital digital,onze programmeerschool leiden we 15 tot 18 jarigen op als codeeranimator. Na de opleiding geven ze workshops aan kinderen (8-12j) en verdienen zo een centje bij als jobstudent . De jongeren tussen 12 en 15 jaar kunnen terecht in onze makersclubs. Creakids zijn naschoolse creative computerateliers voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In 2019 bereikte Maks vzw 2707 kinderen en jongeren uit kansengroepen

Bedankt voor jullie steun

> Alle Growfunders

Stichting P&V

> Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat snel middelen ter beschikking stelt van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen, in de strijd tegen het coronavirus (via de oproep COVID-19 personen in armoede)