Kuregem – Deel 2 – Goed nieuws

Deel 2 - Goed nieuwsNaarmate de socio-economische omstandigheden ongunstiger zijn, zullen ook de sociale grondrechten – het recht op inkomen, werk, onderwijs, wonen, medische verzorging en cultuur – van een steeds groter wordend deel van de bevolking niet meer gegarandeerd zijn. De publicatie geeft een schets van deze facetten in de wijk en brengt de talrijke organisaties die de grondrechten voor de Kuregemse bevolking verbeteren in beeld.

De publicatie is gedrukt verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via

Download de pdf