Kuregem – Deel 2. Goed nieuws

Deel 2 - Goed nieuwsNaarmate de socio-economische omstandigheden ongunstiger zijn, zullen ook de sociale
grondrechten – het recht op inkomen, werk, onderwijs, wonen, medische verzorging en cultuur – van een steeds groter wordend deel van de bevolking niet meer gegarandeerd zijn.
De publicatie geeft een schets van deze facetten in de wijk en brengt de talrijke organisaties die de grondrechten voor de Kuregemse bevolking verbeteren in beeld.

De publicatie is gedrukt verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via

Met de vijf delen over Kuregem werd de aanzet gegeven om de enorme rijkdom te tonen in deze – door sommigen verguisde maar veeleer onbekende en daardoor onbeminde – wijk. Dit zowel historisch (deel 1 en 3), sociaal (deel 2), etnisch (deel 4) als cultureel (deel 5).

Deel 1, 2, 3, 4 en 5 samen aan de prijs van 15 euro incl. verzending.

Download de pdf