Kuregem – Deel 3. Verzet en deportatie

Deel 3 - Verzet en deportatieIn deze publicatie ligt de focus op de talrijke verwijzingen die er rond verzet en deportatie zijn in Kuregem. Komen aan bod: de Joodse bevolking tijdens de jaren ‘30, de Duitse bezettingtijdens de Tweede Wereldoorlog, de verschillende vormen van verzet, de deportatie naar de kampen, de uitsluiting, deportatie en uitroeiing van de Joden en de talrijke gedenkplaten voor overledenen in Kuregem. Bijzondere aandacht gaat er naar het Museum van de Belgische Weerstand en naar het Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van België, die zich allebei in Kuregem bevinden. De publicatie wil eveneens een kleine bijdrage leveren om stil te staan bij wat er vandaag in de wereld gebeurt op het vlak van uitsluiting en xenofobie.

De publicatie is verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via

Met de vijf delen over Kuregem werd de aanzet gegeven om de enorme rijkdom te tonen in deze – door sommigen verguisde maar veeleer onbekende en daardoor onbeminde – wijk. Dit zowel historisch (deel 1 en 3), sociaal (deel 2), etnisch (deel 4) als cultureel (deel 5).

Deel 1, 2, 3, 4 en 5 samen aan de prijs van 15 euro incl. verzending.

Download de pdf