Kuregem – Deel 3. Verzet en deportatie

Deel 3 - Verzet en deportatieIn deze publicatie ligt de focus op de talrijke verwijzingen die er rond verzet en deportatie zijn
in Kuregem. Komen aan bod: de Joodse bevolking tijdens de jaren ‘30, de Duitse bezetting
tijdens de Tweede Wereldoorlog, de verschillende vormen van verzet, de deportatie naar de
kampen, de uitsluiting, deportatie en uitroeiing van de Joden en de talrijke gedenkplaten voor
overledenen in Kuregem. Bijzondere aandacht gaat er naar het Museum van de Belgische
Weerstand en naar het Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van België, die zich
allebei in Kuregem bevinden. De publicatie wil eveneens een kleine bijdrage leveren om stil
te staan bij wat er vandaag in de wereld gebeurt op het vlak van uitsluiting en xenofobie.

De publicatie is verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via

Download de pdf