Kuregem – Deel 5. Kunst

Kuregem - Deel 5 - kunstDe 19e-eeuwse industriewijk die Kuregem was, heeft ontegensprekelijk haar stempel gedrukt op de wijk zoals die er vandaag uitziet. Als reactie op de eclectische stijl ontstaat de art nouveau en later de art deco. Invloeden van deze kunstvormen zijn in de wijk overvloedig aanwezig. Net zoals in het verleden worden ook vandaag versieringen aangebracht op gebouwen en gevels. Vroeger onder andere in de vorm van sgraffiti, vanaf de jaren ’80 onder andere als graffiti. De publicatie beperkt zich tot beeldende kunst op straat en in de openbare ruimte.

Download

De publicatie is gedrukt verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via

Met de vijf delen over Kuregem werd de aanzet gegeven om de enorme rijkdom te tonen in deze – door sommigen verguisde maar veeleer onbekende en daardoor onbeminde – wijk. Dit zowel historisch (deel 1 en 3), sociaal (deel 2), etnisch (deel 4) als cultureel (deel 5).

Deel 1, 2, 3, 4 en 5 samen aan de prijs van 15 euro incl. verzending.