Project name:

Alfa naar werk: jobcoaching voor laaggeletterden

Project description:

Dit project valt binnen de Begeleiding Specifieke Doelgroepen, met de steun van

Logo Actiris Brussels - bilingue

Met de steun van ESF

Europees sociaal fonds - Fonds Social Européen

Logo ESF

Maks vzw biedt een specifieke begeleiding voor laaggeletterden waarin we hen op maat coachen, terwijl er taalonderwijs wordt gevolgd.

Maks vzw begeleidt al jarenlang laaggeletterde werkzoekenden naar werk. In 2017 startten we het project ‘Alfa naar werk’. De begeleiding van deze doelgroep vergt specifieke aandacht. Deze werkzoekenden dienen langer begeleid te worden dan geschoolde werkzoekenden. Ter ondersteuning bekijken we ook de verschillende levensdomeinen (medisch, financieel,  gezin, …) zodat deze randvoorwaarden geen belemmering meer vormen in de zoektocht naar werk en/of opleiding.
De begeleidingen vinden plaats in het Frans en Nederlands.
Voor Nederlandstalige werkzoekenden bieden we een geïntegreerd parcours aan in samenwerking met Brusselleer, ondersteund door E.S.F.

Het hoeft geen verder betoog dat een aangepast toeleidingstraject naar de arbeidsmarkt onontbeerlijk is en dat dit project van ESF Oproep 457 werd verlengd tot 2022:

Oproep 457 – Outreach & activering: januari 2020 tem 2022, in samenwerking met Brusselleer en Tracé

Cijfers van doorstroom  naar werk en of een opleiding behaald met het project Alfa naar werk project 405:

  • Deelnemers die na of tijdens de opleiding een beroepsopleiding volgen: aantal 16
  • Deelnemers die na – of tijdens de opleiding een job vinden : aantal 10
  • Deelnemers die een kwalificatie behalen na een andere opleiding:  aantal 7

Digital stories die we realiseerden het voorbije jaar met de groep :

Alfa naar werk project 405: