Project name:

Begeleiding naar werk voor 50+

Project description:

werk

Begeleiding voor 50+

Voor mensen ouder dan 50 jaar is er een intensieve opvolging en begeleiding mogelijk. De duurtijd is maximaal 1 jaar.
Iedere werkzoekende, wonend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 50 en 62 jaar die ingeschreven is bij Actiris, komt in aanmerking voor een begeleiding.

Deelnemers :

In 2017 werden 139 klanten geholpen binnen het 50+ programma.

Wanneer :

Heel het jaar door kunnen klanten zich aanmelden. Elke maandag is er een infosessie van 9u tot 11u

Beschrijving :

We passen de begeleiding van de werkzoekende aan volgens de specifieke behoeften van de klant. De focus kan liggen op beroepsoriëntatie, leren solliciteren en/of persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Wanneer het beroepsproject van de klant duidelijk is, besteden we aandacht aan het leren solliciteren. Samen met de klant maken we een CV en een motivatiebrief. Aangezien ons publiek voornamelijk laaggeschoold is, hebben veel klanten geen IT kennis.

Daarom vragen we hen om een basiscursus ICT te volgen en besteden we veel aandacht aan het leren solliciteren aan de hand van het internet.
Het doel is om onze klanten autonoom te maken binnen hun zoektocht naar werk. Na één jaar stopt onze begeleiding en moeten de klanten die nog werkzoekend zijn zelfstandig kunnen verder zoeken.
We werken voor de workshop presentatietechnieken samen met Deloitte and Touche waarbij ze simulatie interviews afnemen van onze klanten. De medewerkers van Deloitte and Touche doen dit als vrijwilliger binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Resultaten :

48% van de begeleide werkzoekenden vond in 2017 werk.

Partners :

Actiris, vrijwilligers binnen Deloitte en Touche.

Maks vzw logo                                    Logo Actiris Brussels - bilingue