Project name:

BRIGHTS – Digital storytelling binnen Wereldburgerschapseducatie

Project description:

BRIGHTS  is een Europees project waarin we digital story gebruiken om wereldburgerschapseducatie te geven, zowel in scholen als in non formele onderwijssettings. We zijn momenteel bezig een train-the-trainer uit te werken om leerkrachten, opvoeders en trainers te leren hoe ze digital storytelling kunnen gebruiken om globale thema’s in hun klas aan te kaarten, zoals migratie, identiteit, duurzame ontwikkeling, klimaat, kritisch denken, mediawijsheid,… We focussen hierbij op jongeren van de middelbare school (12-19jaar).

De methode zal bestaan uit een online training – MOOC (Massive Open Online Course) en twee ontmoetingsmomenten. De bedoeling is dat de leerkrachten en opvoeders concreet aan de slag kunnen tijdens de opleiding.

De methodologie wordt toegepast in België, Kroatië, Griekenland en Italië.

Bent u leerkracht, opvoeder of trainer voor jongeren van 12 tot 19 jaar en wil u starten met digital storytelling in uw klas? Neem dan zeker contact met ons op: of 02 555 09 90.

BRIGHTS is gecofinancierd door Erasmus+ Programme van de Europese Unie onder de Actie KA3 Social Inclusion through Education, training and youth.

Logo European Union

Like & Share !