Project name:

BRIGHTS – Online lessenpakket rond Digital storytelling binnen Wereldburgerschapseducatie – online in februari 2018

Project description:

BRIGHTS  is een Europees project waarin we digital story gebruiken om wereldburgerschapseducatie te geven, zowel in scholen als in non formele onderwijssettings. We zijn momenteel bezig een train-the-trainer uit te werken om leerkrachten, opvoeders en trainers te leren hoe ze digital storytelling kunnen gebruiken om globale thema’s in hun klas aan te kaarten, zoals migratie, identiteit, duurzame ontwikkeling, klimaat, kritisch denken, mediawijsheid,… We focussen hierbij op jongeren van de middelbare school (12-19jaar).

De methode zal bestaan uit een online training – MOOC (Massive Open Online Course) en twee ontmoetingsmomenten. De bedoeling is dat de leerkrachten en opvoeders concreet aan de slag kunnen tijdens de opleiding.

De methodologie wordt toegepast in België, Kroatië, Griekenland en Italië. Op 19 februari is het online. Bent u leerkracht, opvoeder of trainer voor jongeren van 12 tot 19 jaar en wil u starten met digital storytelling in uw klas? Schrijf je alvast in via de volgende link om op de hoogte te blijven van de start van de lessenreeks.

Binnen Brights maakte Maks vzw samen met de partners een rapport over de status van wereldburgerschapseducatie in Europe, en vooral in de vier deelnemende landen, waaronder België, Kroatië, Griekenland en Italië. We interviewden meer dan 40 experts en 40 trainers / docenten over dit onderwerp. Wat betekent Global Citizenship Education voor hen? Wat zijn de beste praktijken in hun land? Welke kwaliteiten en vaardigheden moet een trainer / leraar hebben om WBE te  geven ? Deze en vele andere vragen worden in het rapport beantwoord. Enjoy!

 

Meer info in de Brights leaflet.

BRIGHTS is gecofinancierd door Erasmus+ Programme van de Europese Unie onder de Actie KA3 Social Inclusion through Education, training and youth. Logo European Union