Speel het spel “Jump the Gap”

Op woensdag 19 november 2014 huldigden Desmond Tutu en Neelie Kroes de Digitruck van Close the Gap in. We vroegen het derde jaar van het Sint Lukas kunsthumaniora om onder onze begeleiding een computerspel te ontwikkelen om in de digitruck te spelen. Close the Gap zamelt computers in om ze vervolgens in orde te brengen en te verdelen naar ontwikkelingslanden, voornamelijk in Afrika. De leerlingen stelden hun game persoonlijk voor aan Desmond Tutu, Neelie Kroes, Alexander Decroo en Bianca Debaets. Deze laatste vier zijn trouwens de te selecteren karakters in de game.

Speel het spel ‘Jump The Gap’:

https://maksvzw.org/speel-het-spel-jump-the-gap/