Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Open Adult Education, een vrije en toegankelijke digitale wereld

Maks zet zich in voor de promotie van vrije open source software en de samenwerkingscultuur die hiermee gepaard gaat. Dit deden we in het kader van een Europees project (Erasmus +) geleid door de koepelorganisatie All Digital. Een unieke manier om digitale vaardigheden en samenwerking tussen animatoren te bevorderen.
Wij nemen deel aan het Open Adult Education project om technische vaardigheden te verwerven die waardevol zijn op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld Linux, WordPress, data privacy, netwerkveiligheid, data management, …). En om soft skills (zoals samenwerking, delen, peer-to-peer ondersteuning, zelfreflectie, content co-creatie, interoperabiliteit, …) verder te ontwikkelen.Open Adult Education is een Europees project waarbij MAKS samenwerkt met All Digital (België), Ynternet.org (Zwitserland), Centro Studi Foligno (Italië) en Colectic (Spanje). De doelstelling hiervan is “open source software in het informele volwassenenonderwijs te bevorderen”. De creatie van een opleidingscurriculum is een fundamenteel onderdeel van het project en wordt verspreid via een online pedagogische toolkit bestaande uit 18 opleidingsmodules (https://open-ae.eu/openae-toolkit/), waaronder: Floss Culture, Copyleft, Creative Commons, Wikidata, Persoonlijke Gegevensbescherming. Concreet hebben we in samenwerking met ARC, Atelier du Web de ST. Gilles en 2 vrijwillige “GNUragist”; 60 uur opleiding (online en face-to-face) gegeven voor tien multimedia-facilitatoren van Maks en van CABAN-DIBAC (Collective of Brussels Actors for Digital Accessibility). We maken ook gebruik van de dynamiek van het OPEN AE project om een bewuste, aangename en efficiënte overgang naar collaboratieve FLOSS (free libre open source software) tools in onze Digital Public Spaces te bevorderen.Netizenship

Een bijkomend doel is om cursisten te helpen om open source software te gebruiken als een hulpmiddel voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en mediageletterdheid. Het gebruik van FLOSS in het volwassenen- en kinderonderwijs kan namelijk het “Netizenship” stimuleren. Het begrip “netizenship” verwijst naar een bredere manier om “een producent en niet alleen een consument te zijn; om op te treden als een actieve, verantwoordelijke burger en maker van inhoud”.

De FLOSS-cultuur bevordert participatie en collectieve intelligentie door de horizontale co-creatie van oplossingen door de actoren te stimuleren. Een “community of practice” bundelt de expertise van haar leden om praktische oplossingen te vinden (door het delen en uitwisselen van kennis en middelen).Open toegang voor iedereen

In het kader van “BIG DATA” hebben mensen nood aan permanente educatie over een cultuur van respect en bescherming van persoonlijke gegevens in de digitale openbare ruimtes. GAFAM’s (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) reclamestrategieën worden steeds invasiever. Ze gebruiken verborgen digitale technologieën die het gedrag van individuen beïnvloeden (captologie genaamd). De transparantie van de FLOSS-technologieën (vrije toegang tot de code) vormt een alternatief tegen het misbruik van onze privégegevens. Het is een kwestie van bewust kiezen voor pragmatische en inclusieve instrumenten in overeenstemming met onze waarden: “open toegang voor iedereen”.Open Adult Education project om technische vaardigheden te verwerven die waardevol zijn op de arbeidsmarkt