Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


epn-maks

Openbare Computerruimtes

In 2019 lanceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het label “door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende openbare computerruimte”. Dat label is een garantie voor kwaliteit en erkenning van de OCR’s die aan bepaalde criteria voldoen: aantal openingsuren, aantal opleidingsuren, aanwezigheid van een gekwalificeerde facilitator, geschikte apparatuur.
De OCR’s die over het label beschikken zijn toegankelijk voor het grote publiek.

Schedule a U kunt onze
computers komen gebruiken

Georges Moreaustraat 36, 1070 Anderlecht

Tel: 02 555 09 90