Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


MAKS VZW

Media Actie Kuregem – Stad

Wie zijn we?

Maks vzw ligt in Kuregem, een van de armste wijken van Brussel. De grootste meerderheid van de bevolking is van eerste, tweede of derde generatie migratie. Maks vzw doet baanbrekend werk op het vlak van digitale inclusie voor volwassenen en jongeren uit aandachtswijken in de Brusselse Kanaalzone. Naast verschillende opleidingstrajecten bieden we ook specifieke en doelgerichte ondersteuning aan onze doelgroepen.

Maks vzw begeleid en organiseert regelmatig trajecten in het kader van specifieke projecten. Uitleg van projecten en trajecten hieraan gelinkt.

Onze diensten

Maks jeugd

Maks jeugd komt van de naam jeugd wat jeugd betekent. Dit project gaat over alle computeractiviteiten voor kinderen tot 15 jaar zoals Maks gerelateerd is aan digitale inclusie. Bij kinderen zijn multimedia en informatica ofwel coderingsactiviteiten of het maken van je eigen spel (met de scratch-applicatie waarmee je spelletjes en animaties kunt maken). Multimedia gaat over het maken van kleine video’s.

Maks wolwassenen

Maks Volwassenen is een project om de volwassen gemeenschap te helpen met digitale inclusie. Dit betreft alle niveaus, van de bediening van een computer tot de bediening van bijvoorbeeld excel. Een deelproject van maks volwassen is het alpha-project dat erop gericht is mensen aan een baan te helpen. Daartoe geeft maks cursussen aan de alfa (analfabeten) en helpt hen vervolgens via stappen, coaching, … gemakkelijker een baan te vinden.

Algemene omkadering

Maks Volwassenen is een project om de volwassen gemeenschap te helpen met digitale inclusie. Dit betreft alle niveaus, van de bediening van een computer tot de bediening van bijvoorbeeld excel. Een deelproject van maks volwassen is het alpha-project dat erop gericht is m

Elk jaar maken we ons jaarverslag om te laten zien wat Maks vzw doet.

Je kan artikels lezen of de pdf downloaden

ONZE JAARVERSLAGEN