Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Actiris sluit Actief Zoeken naar Werk

Actiris-sluit-Actief
Volwassenen Eind november 2021 liet Actiris weten dat ze de overeenkomst met Maks voor de begeleiding van werkzoekenden niet verlengen voor de periode 2022-2025. Reden: Actiris vreest dat Maks vzw niet flexibel genoeg is om in het kader van de oplossingsgarantie te werken. Gevolg: Maks ontslaat 5 trajectbegeleiders en 500 werkzoekenden staan in de kou.
Met de oplossingsgarantie wil de Brusselse regering de begeleiding van werkzoekenden meer oplossingsgericht en resultaatgericht maken. De oplossingsgarantie is een belofte die Actiris samen met zijn partners aangaat om elke nieuw ingeschreven werkzoekende uiterlijk 12 maanden na zijn inschrijving een oplossing te bieden. Dit betekent dat de partner de werkzoekende begeleidt naar tewerkstelling, een stage in een onderneming, validering van competenties, beroepsopleiding of studiehervatting.

Hoe ziet dit partnership met Actiris er uit?
Maks heeft sinds 2005 een werking “Actief Zoeken naar Werk” in de wijk Kuregem en sinds 2 jaar in Oud-Molenbeek. Actief Zoeken naar Werk is de naam van het programma voor trajectbegeleiding dat zich richt op een standaard werkzoekende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris gaat een overeenkomst aan met een Brusselse partner, geeft middelen aan deze partner en de partner moet per voltijdse trajectbegeleider 150 werkzoekenden begeleiden.

Hoe begeleidt Maks Werk een werkzoekende in het kader van AZW ?
Wekelijks zijn er één of twee infosessies voor werkzoekenden. Ze krijgen uitleg over wat Maks vzw hen kan bieden. Maks werkt sinds de opstart van zijn werking vooral buurtgericht want de werkloosheidsgraad bedraagt 17,6% in Anderlecht en 22% in Molenbeek. De jeugdwerkloosheid is er respectievelijk 23,3% en 29,4%. (Werkloosheid – Basisstatistieken, 2021)

Naast het gebruikelijke begeleidingswerk zoals het organiseren van een beroepsoriëntatie, het maken van een CV en een motivatiebrief, werken we met twee specifieke initiatieven.

We maken een video CV van de werkzoekende en we organiseren specifieke workshops rond het analyseren van de arbeidsmarkt, het gebruik van sociale media om werk te vinden of jezelf te leren presenteren.

Bij de intake testen we ook hun digitale vaardigheden en sporen we hen aan om zich in te schrijven voor onze vorming met Bruxelles Formation, een korte vooropleiding om hen voor te bereiden op het behalen van het TOSA-certificaat (De Europese standaard voor de basiscompetentie digitale vaardigheid).

Wat onderscheidt Maks vzw van de andere werkingen die een erkenning kregen ?
In Kuregem en Oud-Molenbeek wonen ontzettend veel laaggeschoolden en langdurig werklozen.. De meeste partners van Actiris werken enkel met hogergeschoolden. Groep Intro en Maks vzw zijn hierop uitzonderingen omdat we wijkgericht werken. Een hooggeschoolde werkzoekende heeft een ander soort hulp nodig om werk te vinden dan een kortgeschoolde. Een trajectbegeleider heeft ongeveer 8 uur tijd per werkzoekende voor een begeleidingstraject en moet 150 werkzoekenden begeleiden. Een hogergeschoolde werkzoekende heeft meestal voldoende digitale vaardigheden om zijn CV zelf te maken en de trajectbegeleider kijkt deze na en geeft tips voor verbetering (eventueel online). Een kortgeschoolde werkzoekende heeft niet de digitale bagage om autonoom een CV te maken.

Bovendien is het Nederlands of Frans niet altijd foutloos. Hij/Zij heeft geen Linkedin profiel, heeft niet het juiste netwerk en heeft het moeilijk om zelfstandig een job te vinden. Het gevolg is dat deze begeleiding naar werk veel intensiever is en meer tijd vraagt. Maks vzw heeft Actiris verschillende malen gevraagd hier rekening mee te houden en de middelen te voorzien, maar Actiris zag dit als een gebrek aan flexibiliteit.

Wat nu?
Door de combinatie van laaggeschoolde werkzoekenden en een hoge werkloosheid is een laagdrempelige buurtdienst zoals Maks vzw noodzakelijk, temeer omdat deze mensen niet terecht kunnen bij interimkantoren. De enige organisatie waar wij nu nog naar kunnen doorverwijzen is Groep Intro.

Het argument dat Maks vzw niet flexibel genoeg is voor de oplossingsgarantie houdt geen steek. Geen enkele andere partner werkt op digitale inclusie of met een video-CV . Onze aanpak toont dat we flexibel én innovatief zijn. Maks vzw verzamelt nu handtekeningen van werkzoekenden en partners en wil daarna met Actiris gaan praten om te zoeken naar een oplossing.

In cijfers
42 mensen volgden een module online solliciteren van 26u, 16 kozen voor Presentatietechnieken (15u) en 6 voor Boost Jezelf (18u). Goed voor een totaal van 1440 deelnemersuren.


Politiek van Actiris

Sinds 2005 zien we een negatieve evolutie inzake begeleiding van werkzoekenden. Van 2005 tot 2012 begeleidde Maks op jaarbasis 100 werkzoekenden en kregen hiervoor middelen voor een deeltijdse administratieve kracht en een voltijdse aanwerving van een psycholoog.

De partnershipovereenkomst vermeldde dat we 5 groepssessies van 5 weken moesten organiseren voor 10-12 werkzoekenden, 1 jongerensessie van 1 week en 3 weken beroepsoriëntatie. Daarnaast moesten we ook een aantal individuele werkzoekenden begeleiden. Maks behaalde toen 50 % tewerkstelling op de groepssessies, 30 % in de individuele sessies.

In 2012 opende Actiris ook de deuren voor privé partners en verschillende interimkantoren schreven hierop in. Interimkantoren zoals Daoust Interim, Manpower Business Solutions en Randstad krijgen nu subsidies om werkzoekenden te begeleiden die ze aan het werk zetten via hun eigen interimkantoren.

Dit was een volledige omwenteling van de begeleidingspolitiek van werkzoekenden. Elke trajectbegeleider begeleidt nu 150 werkzoekenden. Men kiest duidelijk voor kwantiteit in tegenstelling tot kwaliteit in de begeleiding van de werkzoekenden. Laaggeschoolde werkzoekenden krijgen niet meer de begeleiding waar ze recht op hebben.


Actiris zag de noodkreet van Maks voor extra middelen om laaggeschoolden te begeleiden als een gebrek aan flexibiliteit.