Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Bewijs je digitale competenties

Bewijs-je-digitale-competenties
Volwassenen Maks vzw startte in 2021 met een basisopleiding voor computer in samenwerking met Bruxelles Formation. Werkzoekenden zonder digitale vaardigheden volgen een cursus van 80 uur. Op het einde van de cursus leggen ze de TOSA- test af bij Bruxelles Formation.Europees erkende TOSA-test: Test on Software Applications
Digitale inclusie kwam, mede door de pandemie, op de agenda terecht van politici, overheid en die van de man in de straat. Diensten zoals mutualiteit, vakbond, bankkantoren sluiten de deuren en de dienstverlening gebeurt via digitale kanalen. Als je niet digitaal vaardig bent, sta je letterlijk en figuurlijk voor gesloten deuren.

De TOSA-test (Test On Software Applications) attesteert het niveau van de cursist op basis van de DigiComp 2.0 competenties. Deze reeks van 21 competenties zijn op Europees niveau vastgelegd. Het objectief van de Europese overheden is immers alle Europese burgers op dit (basis) digitaal niveau te brengen.

Je kan de TOSA-test vergelijken met een Europees digitaal rijbewijs, dat een globaal beeld schept van de digitale vaardigheden van de deelnemer. De cursist legt de test af in een erkend centrum van Isograd. Om te slagen voor het basisniveau moet de cursist een score van 25% halen. De gemiddelde score bij onze cursisten is 55.3%, ze slagen dus ruimschoots en overstijgen het basisniveau. De cursisten die niet slagen zijn vaak de cursisten die de finesses van de taal niet begrijpen. Ze hebben wel de nodige digitale vaardigheden maar hun gebrekkige leesvaardigheid maakt het slagen in de test onmogelijk.

Onze doelgroep zijn langdurig werkzoekenden en leefloners. Daarom organiseren wij opleidingen in samenwerking met het OCMW, het PWA van Anderlecht en Bruxelles Formation. Deze doelgroep heeft dikwijls geen toegang tot een PC of internet (digitale kloof van de eerste graad) of te weinig vaardigheden om hun pc of smartphone efficiënt te kunnen gebruiken (digitale kloof van de 2e graad). In dit geval kunnen ze tijdens de duur van hun lessen materiaal van ons lenen. Ze kunnen ook in onze Openbare Computerruimtes terecht.

De opleidingen in samenwerking met het OCMW en het PWA van Anderlecht bestaan uit twee modules. In de eerste module leren de cursisten basisvaardigheden aan voor de computer en de nodige software. De tweede module gaat over het zoeken naar werk en de digitale middelen die hen hierbij kunnen helpen. Zo empoweren we deelnemers om zelf een actieve digitale rol te spelen in hun traject en hun zoektocht autonoom via de computer verder te zetten. De laatste stap binnen de tweede module, is het maken van een video-cv, een extra middel om de zoektocht naar werk te stimuleren en discriminatie in de wervingsprocedure tegen te gaan.

Na dit 3-ledig traject zijn deelnemers meer dan welkom om door onze trajectbegeleid(st)ers individueel begeleid te worden en extra ondersteuning te krijgen waar nodig. Dit biedt ons ook de mogelijkheid om verder te gaan en aan randvoorwaarden te werken, zoals administratieve problemen, huisvesting of kinderopvang.

In totaal hebben 67 deelnemers, verdeeld over 9 modules, dit hele Parcours PC-traject gevolgd, goed voor 5.220 uren. Hier bovenop heeft elke cursist recht op ongeveer 30 uur extra individuele interactieve oefeningen die ze autonoom kunnen uitvoeren.


Slaagden in de TOSA-test

OCMW
30 Deelnemers
2100 Deelnemersuren

Bruxelles Formation
27 Deelnemers
1620 Deelnemersuren

PWA
10 Deelnemers
1500 Deelnemersuren


Partners aan het woord

“Het PWA van Anderlecht heeft ervoor gekozen om regelmatig opleidingen te organiseren met Maks vzw omdat de stagiaires het gevoel hebben dat ze echt goed opgeleid worden. Bij Maks vzw kunnen kwetsbare groepen genieten van een gepersonaliseerd traject dat rekening houdt met hun kennis, ervaring, maar ook met hun lacunes of taalbarrières. Maks vzw past zich dus aan aan de personen. Bijna de helft van onze groep heeft na de opleiding werk gevonden. Fijne samenwerking!”
Christelle Gryp
Coordinatrice PWA Anderlecht

“Wij stelden deze samenwerking ten zeerste op prijs omdat wij momenteel zelf niet over een dergelijke opleidingsmodule beschikken. Zo leerden onze gebruikers digitale middelen in te zetten in hun zoektocht naar een job. De tijd die wij beschikbaar hebben als integratie agent in het OCMW laat ons niet toe om dieper in te gaan op het zoeken naar werk. De opleidingen die ons werden aangeboden via de dienst PAS en Maks vzw zijn een echte meerwaarde geweest voor de werkzoekenden die bij ons op een jobopportuniteit wachten in het kader van art. 60§7. Bovendien stellen wij vast dat het online zoeken naar een job niet zo vanzelfsprekend is, zelf voor zij die al wat digitale vaardigheden hebben. Dankzij deze opleidingen waren ze echt in staat om dit zelfstandig te doen. Daarnaast werd ook de nauwe en constructieve samenwerking met Maks vzw zeer gewaardeerd.”
Stéphanie De Wolf Willo
Insertion Socio Professionnelle OCMW Anderlecht