Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Een dak boven je hoofd en papieren

Een-dak-boven-je-hoofd-en-papieren
Volwassenen Sinds 2021 is Maks vzw gestart met een specifiek project voor Syrische Doms. Ismael werkt als trajectbegeleider met deze groep, onder meer omdat hij vlot Arabisch spreekt. De voornaamste hulpvraag van de Syrische Doms.
Hoe verloopt het werken met deze groep?
Over het algemeen zeer goed. Het project groeide zeer snel. We zijn het zelf gaan voorstellen aan de OCMW’s en gemeentediensten en hebben ook acties gevoerd om het doelpubliek erover te informeren. Ons netwerk breidde zich uit en we hebben ondertussen veel vooruitgang geboekt.

Waarom heeft deze doelgroep een specifiek project nodig? Wat zijn hun specifieke behoeften?
Eerst en vooral omdat er geen, of toch zeer weinig, projecten of instanties zijn die zich specifiek op deze doelgroep richten. De Syrische Doms zijn een zeer nieuwe bevolkingsgroep in Brussel. Ze zijn niet goed gekend bij de instanties en zij kennen de stad en de bestaande netwerken onvoldoende. Ons project is iets heel nieuws voor hen en het boekt mooie resultaten, omdat ze echt behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning op vele vlakken zoals taal, administratie, het zoeken naar werk of medische aangelegenheden. Ze hebben veel wantrouwen ten aanzien van officiële instanties of mensen die ze niet kennen. Het gevolg: een zeer gesloten gemeenschap.

Binnen dit project scheppen we een vertrouwensband met hen en reiken we echte oplossingen aan. Dat zien we omdat ze ons werk meer waarderen, ze komen meer langs en doen nu ook beroep op ons voor anderen in hun gemeenschap. Eerst helpen we één persoon, dan komt zijn neef, dan een vriend van de neef, … ze praten over ons project in hun omgeving omdat ze merken dat er vooruitgang wordt geboekt, en dat hun problemen worden opgelost.

Kan je enkele vaak voorkomende situaties of problemen, illustreren waarbij jullie helpen?
Één van de veel voorkomende problemen is de woonplaats. Vaak zijn ze niet ingeschreven bij de gemeente, of hebben ze geen verblijfsvergunning, en bijgevolg geen officiële woonplaats, waardoor ze vast zitten. Of soms hebben ze enkele maanden voor het verstrijken van hun verblijfsvergunning problemen met de verlenging ervan, omdat ze hun brieven niet goed kunnen lezen, of ze die opzij leggen in de veronderstelling dat het probleem zichzelf wel zal oplossen. Uiteindelijk verloopt hun dossier en vervalt hun verblijfsvergunning, wat dan weer problemen oplevert voor de huur, het vinden van een baan, de toegang tot overheidssteun zoals het OCMW, enz. Ook het volgen van de gemeentelijke administratieve procedures is vaak problematisch; kinderen inschrijven, adressen officieel maken enz. Maar wij helpen ook met schuldbemiddeling, omdat ze niet weten hoe ze rekeningen moeten betalen, of gewoonweg omdat ze de brieven niet ontvangen wegens adresproblemen. Daarom maken wij gebruik van betalingsregelingen en doen wij een beroep op structuren zoals het OCMW om in de facturen tussen te komen.

Hoe ziet een typische dag er bij jullie uit?
We beginnen de dag met begeleidingsgesprekken en trajectbegeleiding. We ontvangen onze mensen op afspraak in onze burelen in de Georges Moreaustraat 36. Als het de eerste keer is regelen we de inschrijving: we maken de balans op, bespreken hun verwachtingen, hun zorgen en behoeften, en evalueren we of ze zich echt bij ons willen inschrijven en het juiste profiel hebben voor ons project. Als ze het profiel niet hebben, worden ze doorverwezen naar relevante diensten of organisaties.
Als zij al geregistreerd zijn, hangt het af van de concrete stappen die moeten worden ondernomen. Soms gaan we samen naar de gemeente, of nemen we contact op met bijvoorbeeld hun energieleverancier in geval van schulden, of helpen we hen zich in te schrijven bij Actiris en dan een baan te zoeken. Vaak is werkgelegenheid het doel; daar richten we ons uiteindelijk op. Als iemand teveel problemen heeft die het functioneren op een werkvloer in de weg staan zorgen we eerst voor een stabiele situatie, zodat ze nadien kunnen gaan werken. Het is dus een heel afwisselende job, en in functie van de mensen die we die dag zien.

Hoe of wanneer eindigt een traject of zijn de doelstellingen bereikt?
Een begeleiding duurt maximum 2 jaar en het doel is dat de persoon werk of een opleiding vindt. Wij beëindigen de begeleiding zodra de persoon stabiel en autonoom is, in staat om te communiceren, te werken, de rekeningen te betalen, als een “gewone” burger. Dit kan 3 of 6 maanden duren, of zelf 2 jaar, afhankelijk van de situatie van de persoon. Voor mensen die zonder veel problemen aankomen en gewoon een baan willen vinden kan het heel snel gaan.

Zijn er bepaalde jobprofielen die vaak terugkomen?
Één van de jobs die vaak terugkomt is schoonmaker. Maar velen hebben ook in hun eigen land ervaring hebben opgebouwd met metselen of schilderen, of als klusjesman of chauffeur. En omdat ze al een rijbewijs hebben moeten ze hier alleen het examen opnieuw afleggen.

Wat zijn de verwachtingen voor 2022?
We gaan verder op de ingeslagen weg om nog meer mensen te bereiken en hun leefomstandigheden te verbeteren. Bij hun aankomst in België zijn er voor hen veel nieuwe codes, het is een totaal andere cultuur, met veel ideeën die totaal verschillen van de hunne. Via onze activiteiten integreren zij sneller in onze maatschappij en leren ze de regels van onze samenleving kennen.

We zijn altijd op zoek naar het verbeteren van onze diensten. Zo zullen we volgend jaar in onze workshops een luik budgetbeheer toevoegen, omdat we merken dat dit écht nuttig is voor deze doelgroep.

Vanaf 2022 zal onze workshop budgetbeheer écht het verschil maken voor deze groep


Roma in cijfers
259 klanten
85 positieve resultaten

Sector
• Schoonmaak
• Polyvalente arbeider
• Chauffeur
• Productie-arbeider
• Verhuizer
• …

135 Roemeense Roma
74 vrouwen & 61 mannen
34 positief resultaat : 28 werk & 6 opleiding


85 Syrische Doms
23 vrouwen & 62 mannen
30 positief resultaat : 6 werk & 24 opleiding


39 Bulgaarse Roma
24 vrouwen & 15 mannen
19 positief resultaat : 17 werk & 2 opleiding