Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


‘Een jaar vol uitdagingen, maar ook vol kansen’

Hoe heeft Maks Volwassenen dit turbulente jaar ervaren?
Ik denk dat het net als zoals in vele andere sectoren een zeer moeilijk jaar was. Wij hadden het geluk dat wij konden blijven werken, maar toch zaten wij gedurende verscheidene weken, zo niet maanden, zonder klanten. Van de ene dag op de andere moesten we stoppen met ons normale functioneren. Alle activiteiten en trainingen werden tijdelijk opgeschort. Volgens mij was het vooral een moeilijk jaar voor onze klanten. Zij hebben veel moeten incasseren, net als onze collega’s.Hoe zijn onze collega’s met deze situatie omgegaan?

Er was veel angst en ongerustheid. In het begin, toen de mogelijkheid van een lockdown werd aangekondigd, dachten we dat we onze baan zouden verliezen. Dat was toen heel reëel. We zijn een vzw, we moeten knokken om subsidies te krijgen, en dat is in normale omstandigheden al een uitdaging. Onze collega’s zijn hier ongelooflijk goed mee omgegaan, en mettertijd is de onrust gaan liggen.Wat was de impact van onze aangepaste werking voor onze klanten?

We hebben geprobeerd om zo toegankelijk mogelijk te zijn, al was dat misschien onvoldoende. Concreet hebben wij een communicatielijn geopend onder de naam “Maks SOS PC” waar mensen ons konden bellen en wij in een beurtrol vragen beantwoordden of problemen probeerden op te lossen. Daarnaast hebben we geprobeerd om een soort online Open Atelier op te richten, maar dit project werkte niet al te best. Voor de studenten openden we de Excelsior-zaal, een grote feestzaal, om een maximum aantal jongeren in alle veiligheid te ontvangen zodat ze rustig konden studeren. 55 tablets werden ook gebruiksklaar gemaakt en geïnstalleerd in rusthuizen. Ondanks de omstandigheden hebben we dus geprobeerd om actief en toegankelijk te blijven in de buurt.Welke evoluties zijn er gebeurd op vlak van cursussen?

Helaas hebben we veel van onze intern ontwikkelde cursussen moeten annuleren of verzetten omdat ons doelpubliek niet veel digitale kennis heeft. Hiermee rekening houdend leek het aanbieden van onlinecursussen ons slechts beperkt nuttig voor ons doelpubliek. Wat de externe samenwerkingen betreft, hebben we de kans gehad om cursussen te geven voor Bruxelles Formation. Gelukkig hebben we een paar weken van deze cursus met fysieke aanwezigheid kunnen geven, waardoor deze cursisten de nodige vaardigheden hebben verworven om de cursus online verder te zetten toen de lockdown begon. Deze eerste weken les in het klaslokaal bleken essentieel; indien we uitsluitend online zouden moeten onderwijzen, dan zou dat voor ons doelpubliek dat slechts beperkte digitale kennis heeft bijzonder stressvol zijn. In het kader van deze cursus hebben we bovendien computers kunnen uitlenen aan onze cursisten, een geweldige kans waarvoor wij veel dankbaarheid hebben ontvangen. Uiteindelijk bleek het voor ons, net als voor de cursisten, een kans om diverse nieuwe online tools te ontdekken en hier een opportuniteit voor bijscholing van te maken. Voor onze klanten veroorzaakten de onlinecursussen aanvankelijk een beetje paniek of angst. Maar achteraf bleek het voor ons allemaal een goede gelegenheid om ons te verdiepen in deze nieuwe hulpmiddelen die in de toekomst steeds vaker zullen worden gebruikt. Het heeft ons gestimuleerd om onze kennis te vergroten over online alternatieven en oplossingen die mensen niet doen afhaken of angst inboezemen.Wat was de populairste cursus dit jaar, en waarom?

Ik zou zeggen dat al onze cursussen populair zijn, iedereen heeft een voorkeur. Ook hier verwijs ik naar de cursus die ontwikkeld is in partnerschap met Bruxelles Formation: Parcours d’initiation bureaucratique et certification TOSA. Deze cursus is dit jaar tweemaal doorgegaan. Ik denk dat het zo populair is omdat er een achterliggende motivering is: slagen in de TOSA-test en het bekomen van een certificaat. We willen echt dat zoveel mogelijk deelnemers slagen voor deze test. We hebben hier veel middelen voor ingezet en dat is te zien in het resultaat: de meeste cursisten zijn effectief geslaagd voor hun test.Wat houdt de TOSA-test in?

Kort gezegd is dat certificaat vergelijkbaar met een rijbewijs, maar dan voor computers. Het is net als bij de autoschool, je maakt een afspraak bij een certificatie-centrum waar PC’s beschikbaar zijn en je examen aflegt. Het is een test op duizend punten. Wij hebben een overeenkomst met Bruxelles Formation dat onze klanten ten minste 350/1000 moeten halen om te slagen. Iets wat volgens ons zeker haalbaar is. Deze test is een mooie kans, het geeft meer motivatie, en ook voor ons denk ik dat het een goed hulpmiddel kan zijn. Wij hebben ook de cursussen “Initiation à l’informatique et à la recherche d’emploi” georganiseerd, die ook toegang geven tot de TOSA-test.Tenslotte een blik vooruit: wat zal 2021 brengen voor Maks Volwassenen?

Ik hoop dat de lockdown in ieder geval wat versoepeld wordt… Wat de doelstellingen van Maks betreft moeten we proberen zoveel mogelijk instrumenten te vergaren om e-learning mogelijk te maken, om zo actief mogelijk te zijn in de buurt en om zoveel mogelijk mensen te helpen die dat willen. De huidige situatie is ernstig. Veel mensen zijn hun baan kwijt. Wij staan nog steeds op de eerste lijn, daar horen we ook. Ik denk dat het belangrijk is dat wij er zijn om te steunen, om onze aanwezigheid te tonen, ook al is dit niet noodzakelijk in de vorm van een computercursus.Kun je 2020 in een paar woorden samenvatten?

Hoe moeilijk het soms ook is, we moeten proberen om positief te blijven. Wat we dit jaar hebben meegemaakt, hebben we nog nooit meegemaakt. Het jaar werd overschaduwd door COVID. Onze samenleving stond op zijn kop. Alles werd in vraag gesteld. Het is tijd voor reflectie over de toekomst. Ik ben mij ervan bewust hoeveel geluk ik heb gehad dat ik mijn werk heb kunnen voortzetten, wat voor velen onder ons niet meer het geval is. Ik zie dat onze leidinggevenden vechten om te kunnen doorgaan. Zo vroegen ze bijvoorbeeld een uitzondering aan de burgemeester van Anderlecht om onze open computerruimtes open te kunnen houden, waardoor we de enige toegankelijke computerruimte waren in Brussel. Voor 2021 hoop ik dan ook echt dat de situatie zal verbeteren en dat we ons werk kunnen voortzetten.We zijn een vzw, we moeten knokken om subsidies te krijgen en dat is in normale omstandigheden al een uitdaging

YOUSSEF LAAKEL


Coach & leraar multimedia