Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Exit Koen, enter Cyriel

Een teambouwer die gaat, een andere die in de startblokken staat. Koen Mertens geeft de sleutel van Maks volwassenen door aan Cyriel Kaviani. Een dubbelinterview met elkaar.
Hoelang heb je bij Maks gewerkt?
Koen: Ik ben aan de slag bij Maks vanaf juli 2017, dus iets meer dan 3,5 jaar. Als ik het zo optel lijkt het langer dan ik dacht. De tijd is gevlogen.

Cyriel, je bent pas gestart? Wanneer ben je gestart en wat was je eerste indruk?
Ik ben gestart op 16 maart 2020; twee dagen voor de eerste lockdown. Maar ik kende de organisatie wel al een beetje voor ik begon. Mijn eerste indruk was verwondering. De organisatie speelt in op zeer lokale noden in Brussel. Maks probeert mensen kennis mee te geven, zodat zijzelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven. Dat vind ik bewonderenswaardig.

Zonder te veel rekening te houden met officiële missie en visie en zo’n zaken; wat betekent Maks voor jou?
Cyriel: Maks betekent voor mij persoonlijk een antwoord op een probleem in de maatschappij. Maks is een organisatie die op de barricade staat voor diegenen die de tijd, de energie of de kennis niet hebben om dat überhaupt te kunnen. Maks staat daarvoor voor mij. Ze neemt het bovenal op voor die mensen. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties als Maks niet alleen broodnodige dienstverlening verzorgen. Maks focust zich op het digitale als speerpunt om mensen te wapenen in de maatschappij. We noemen dat streven naar Digitale inclusie. Digitale inclusie, zo blijkt tijdens deze sanitaire crisis, is een primordiaal gegeven. Maar Maks is meer voor mij. Maks is een centrum waar veel problemen in beeld komen, op individueel en maatschappelijk vlak, Maks is voor mij een katalysator: het maakt de moeilijkheden zichtbaar. We helpen mensen om zicht te krijgen op deze problemen en versterken hen om er zelf iets aan te doen.

Ik kaats de bal terug, wat vind jij van Maks?
Koen: Maks is voor mij een soort leerschool. We organiseren computerlessen, leren mensen hoe ze best kunnen solliciteren, … We proberen onze deelnemers de nodige kennis en ervaring mee te geven, zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving zoals zij dat wensen. Maar ook de medewerkers van Maks krijgen de kans om opleidingen te volgen, werkervaringen op te doen, kennis en ervaring te delen, … Maks is een kleine – eigenlijk best groter dan ik in eerste instantie verwachtte – plek in Brussel waar mensen kunnen deelnemen aan het sociaal leven in de stad. Maks is echter ook een plek waar kansen en uitdagingen zichtbaar worden, voor concrete mensen, maar ook voor Brussel en de samenleving meer algemeen. Onze nabijheid in de wijken geeft ons de kans om daar concreet iets aan te doen. En dat doen we ook, door in te zetten op leer- en participatieprocessen. Via deze processen proberen we mensen te versterken zodat zij zelf kunnen richting geven aan hun leven en de kansen kunnen grijpen om de uitdagingen aan te gaan.

Wat heb je in die tijd zoal gedaan bij Maks? Welke taken nam jij zoal op?
Koen: Och, ik heb bij Maks wel een beetje van alles gedaan. Ik begon op de administratie en nam er dan gauw Maks Digitaal ad interim bij. Een collega was immers uitgevallen en er werd niet direct vervanging gevonden. Ikzelf heb me dan kandidaat gesteld om de coördinatie van Maks Digitaal op te nemen. Samen evolueerden we richting Maks Volwassenen. Een doelgroepgerichte werking die we nu aan het opstarten zijn. Ik denk dat ik elk dossier of project wel even heb zien passeren. Ik denk dat ik er vooral in slaagde om het werk van de collega’s te ondersteunen. En ik denk, hoop ergens mee te nemen dat ik daar een positieve bijdrage aan leverde.

Je zal een stuk van mijn taken overnemen. Waar zie jij de grootste uitdagingen en hoe zie je jezelf ontplooien?
Cyriel: Een uitdaging die heel concreet werd tijdens de corona pandemie, waren de online afspraken van de consulenten met de werkzoekenden. Een andere uitdaging wordt volgens mij de realisatie van de fusie van Maks Digitaal Volwassenen en Maks Werk. Ik kijk er wel al naar uit om met de collega’s te werken aan een bepaalde synergie.

Hoe zie je jezelf als coördinator van toch de grootste boite van Maks?
Cyriel: Ik denk dat het voornamelijk zorgen zal zijn dat de collega’s van Maks Volwassenen hun werk goed en graag kunnen blijven doen, met andere woorden: de werking van Maks Volwassenen faciliteren.

Terugblikkend op die hele periode, heb je bepaalde voorbeelden van situaties, momenten… die je onthouden hebt waarvan je denkt: daar heb ik echt iets enorm belangrijk geleerd?
Koen: Ik ben heel dankbaar voor de vele opportuniteiten en verantwoordelijkheden die ik hier bij Maks heb gekregen. Toen ik net startte mocht ik bijvoorbeeld het HURISTO- project coördineren. Een eerste keer voor Maks als coördinator voor een Europees project. Persoonlijk ben ik heel gelukkig met het resultaat. Wat ik vooral meeneem vanuit Maks is de gemakkelijke manier om samen te werken. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar ik heb steeds het gevoel gehad dat je binnen Maks met iedereen vooruit kon denken en dat we vooruitgingen, hoe verschillend we ook zijn van elkaar. Ik heb ook Frans geleerd op Maks, niet enkel door de coaching maar vooral door dag in dag uit de kans te hebben om te oefenen met de collega’s.

Hoe zie je de toekomst voor jezelf en voor je team?
Cyriel: De toekomst van het team ziet er voor mij persoonlijk best groot uit. Niet alleen trajectbegeleiding naar werk zal uitbreiden naar Molenbeek. Ook de lessen van Maks Digitaal Volwassenen zullen daar georganiseerd worden. Ik heb nog niet eens alle locaties gezien waar Maks Volwassenen actief zal zijn. De Rom-werking gaat ook uitbreiden. En ik hoor al bij verschillende collega’s ideeën voor in de toekomst.

Op welke manier zal jij Maks verlaten?
Koen: Ik hoop met een biertje en de collega’s corona-proof op de koer. Maar we zien wel. Als persoon verlaat ik Maks vooral met een heel goed gevoel, een grote dankbaarheid en met een beetje spijt. Ik ben hier heel graag. Maks is heel snel voor mij iets geworden dat een stuk van mijn persoonlijkheid droeg. Een stuk van mijn identiteit. Ik weet dat dat ergens een risico is voor jezelf. Te betrokken raken, maar zo heb ik het graag, weet je. Als je ergens werkt waar je fier op bent dan wordt het een stuk van jezelf en dat draag je dat ook uit. Ik vind dat heel leuk en voor mij persoonlijk is dat wel belangrijk. En stiekem verlaat ik Maks niet helemaal. Ik blijf als vrijwilliger lid in het bestuur.

Waar zal jij binnenkort beginnen werken?
Koen: Ik ga in Gent gaan werken bij vzw Jong. Vzw Jong is een jeugdwelzijn organisatie.

Wat zal je daar doen?
Koen: Ikzelf ga daar de zakelijke coördinatie opnemen.

Zie je het zitten?
Koen: Ja.

Belangrijker nog : zie jij het zitten? (Lacht.)
Cyriel: Het wordt een uitdaging, maar ik zie het zitten.

Is er nog een bepaalde boodschap die je wilt meegeven aan de medewerkers, de partners, de lezers, de leden van Maks?
Koen: Ik denk dat Maks bestaat door de collega’s en de partners. Ik zou vooral zeggen, doe zo voort, het belang van de acties die jullie ondernemen samen met Maks is onderschat en misschien niet steeds zichtbaar. Maar de impact die jullie met Maks organiseren gaat veel dieper dan enkele individuele verhalen, het is voor mij echt een barricade waar mensen bescherming kunnen zoeken, collectief als individueel. Keep up the good work and Be proud.

De impact van Maks gaat dieper dan enkele individuele verhalen, het is een barricade waar mensen bescherming kunnen zoeken
KOEN MERTENS

Voormalig operationeel directeur en verantwoordelijke
Maks Volwassenen

Maks probeert mensen kennis mee te geven, zodat zijzelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven
CYRIEL KAVIANI

Verantwoordelijke
Maks Volwassenen