Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Groeien en professionaliseren

Maks groeit in een razend tempo. Nieuwe projecten zien het licht. Professionalisering is nodig. We doen dit op drie verschillende vlakken.
Het uitschrijven van de rolbeschrijvingen en de bijbehorende meetbare resultaten op korte en op lange termijn is voor 80% van de functies in orde. Dankzij het Venture Philanthropy Fonds kregen we begeleiding van een consultant. We namen het huidige managementteam onder de loep, creëerden nieuwe functies en 2 leidinggevenden kozen voor een andere functie binnen de organisatie. Er zijn nu 2 functies vacant binnen het teambouwers team.We vullen deze in begin 2021. We creëerden een nieuwe structuur die zich baseert op de doelgroepen. Ze telt vier eenheden: Maks Volwassenen, Maks Jeugd, Maks Logistiek en Admin, en Maks Grafisch Bureau. Nieuwe functies zagen het licht zoals de werkplekcoach onthaal en logistiek en de werkplekcoach support. Een stagiaire maakte op basis van interviews met betrokkenen een swot-analyse van het grafisch bureau. Een vrijwilliger hielp met het uittekenen van een nieuwe klantenstrategie. Begin 2021 maken we keuzes en krijgt het grafisch bureau van Maks een nieuw elan.Tevreden personeel?

Personeelstevredenheid is erg belangrijk. Daarom organiseert Maks vzw om de 2 jaar een tevredenheidsenquête. We scoren goed op het vlak van contact met klanten en collegialiteit onder collega’s. Minder op het vlak van de communicatie van de leidinggevenden en de directie. Onze personeelsleden willen ook meer inspraak. De verschillende teams praten nu over de resultaten van de enquête. Het teambouwersteam geeft aan welke actiepunten er de komende jaren zullen aangepakt worden.Een lerende organisatie

Maks is een lerende organisatie. Maar ons leerbeleid is op bepaalde vlakken niet genoeg uitgebouwd. We werkten aan een VTO-beleid, een leerplan voor de doelgroepmedewerkers.

Eén van onze personeelsleden is nu eindverantwoordelijke voor het volledige leerbeleid van Maks. Inschakelingsplannen voor de doelgroepmedewerkers zijn aanwezig en we werken aan ontwikkelingsplannen voor elk van de medewerkers. Vanaf de eerste maand werken zij aan een portfolio waarin ze stilstaan bij wat ze op de werkvloer leerden. Reflecteren op het eigen leren, leerkansen aangrijpen, leren met collega’s: we brengen dit beter in kaart. Coaches op de werkvloer volgen een vijfdaagse opleiding “Inspirerend coachen” gevolgd door intervisiemomenten. Dit zal een positieve impact hebben op de kwaliteit van de werkervaring op de werkvloer.Corona: angst, kwetsbaarheid maar ook een verregaande inzet voor onze klanten!

Het Coronavirus bracht ons heel wat paniek en angst en zorgde voor veel discussies. Flexibiliteit en creativiteit doorbraken de dagelijkse routine. Mondmaskers maken en uitdelen- met dank aan de creatieve collega’s met naaimachines, handgel en plexiglas op de werkvloer, vensters open, looprichtingen en online acties…Nood aan computers: we leenden onze stock uit aan kwetsbare gezinnen. Maar de vraag was groter: growfunding en subsidies lieten ons toe 220 nieuwe laptops te verspreiden. Onze trainers gaven les aan leerkrachten en organisaties: welke tools zijn goed en hoe gebruik je ze? Collega’s gaven digitale lessen en zeer snel werd de hele werking corona proof gemaakt. Het vergde een grote inzet en veel energie van vele mensen.Gelukkig zorgt het zorgen voor mensen voor verhoogde immuniteit. Eén afdeling Maks werk ging op zeker ogenblik in quarantaine, maar de meeste diensten bleven draaien.Een beter resultaat, een grotere impact!

Dit jaar gingen we van start met een samenwerking met Bruxelles Formation. Werkzoekenden volgen een cursus van 60 uur en leggen daarna een test af dat digitale basiscompetenties in kaart brengt. Meer dan 60% van de deelnemers slaagden de test terwijl ze een paar weken ervoor nog nooit een computer hadden aangeraakt. We zagen ook dat het uitlenen van een laptop tijdens de cursus zorgt voor hogere digitale competenties op het einde van de opleiding. De deelnemer evalueert de cursus en voor het eerst heeft een medewerker de taak om de evaluaties te analyseren en een verbeterproces op te zetten.Kleine stapjes vooruit die ons helpen om onze impact te vergroten. Eind december experimenteerden we ook met een nieuwe methode voor het maken van video-CV’s. Het resultaat is mooi. Het uitlenen van de computers resulteert in een uitleendienst met subsidies van de VGC. Organisaties uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die tijdelijk laptops nodig hebben kunnen vanaf februari bij Maks terecht. Meer dan ooit gaan we voor resultaat én voor impact!Bedankt voor het lezen. Wil je graag meebouwen aan ons Maks verhaal: solliciteer of sponsor onze organisatie.