Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Het grafisch bureau wil u als klant

Waarom zou een profit of non-profit organisatie klant worden bij het grafisch bureau van Maks vzw?
Maks is zelf een non-profitorganisatie en we sturen heel wat communicatie de deur uit naar moeilijk bereikbare groepen. We doen dit al 20 jaar met succes. Op jaarbasis bereiken we meer dan 3000 personen. Dit maakt ons expert in de communicatie naar kansengroepen. Je krijgt dus niet alleen grafisch werk maar ook de nodige expertise erbij. We hebben ook een bijkomende troef. Als je bij ons werk bestelt, geef je een jonge werkzoekende in opleiding de kans om zich te scholen en om het voor jou gemaakte werk aan zijn of haar portfolio toe te voegen.

“Goed design voor het goede doel” is bij ons geen lege slogan. We werken voornamelijk voor klanten die willen bouwen aan een inclusieve samenleving en we bieden kortgeschoolde werkzoekenden een tweejarige baan aan. Zo bouwen ze werkervaring op en hebben ze een springplank naar de reguliere arbeidsmarkt. Tijdens dit werkplekleren krijgen ze een professionele begeleiding en werken ze mee aan verschillende grafische projecten. De ambitie is duidelijk: een goed portfolio opbouwen en een job in de grafische sector vinden.

Deze unieke missie in de realiteit vertalen is een grote uitdaging. Een grafisch bureau runnen in de sociale economie is niet vanzelfsprekend. Er is een constante spanning tussen opleiden en kwalitatief goed werk op tijd afleveren. Willen klanten ons trouw blijven, dan zullen zij ‘volkomen tevreden’ over ons moeten zijn. Zonder uitdagingen is er ook geen groei. We staan niet stil en pakken de uitdagingen met veel energie en creativiteit aan. Daarom hebben we ons in 2020 op deze drie pijlers geconcentreerd:

Leren bij Maks
In 2020 heeft Maks een nieuwe afdeling “Leren” opgericht die zich uitsluitend bezighoudt met het leertraject.
Een van de kerntaken is steun verlenen bij de ontwikkeling van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van alle personeelsleden in opleiding, naast de organisatie van functioneringsgesprekken en het opvolgen van opleidingsplannen. De coaches van het grafisch bureau werken nauw samen met de ontwikkelaar leerbeleid om de sterke punten en talenten van de lerende te ontdekken en uit te bouwen. We willen hiermee het opleidingstraject en de doorstroom verbeteren. De coaches van het grafisch bureau kunnen zich beter op de kwaliteit van de grafische productie focussen en nog betere communicatiemiddelen ontwikkelen.

Management en verkoop
De professionalisering van het management- en salesteam is een belangrijke optie voor Maks grafisch bureau. Het team moet immers het verschil maken. Daarom volgde de teambouwer van het grafisch bureau een communicatie- en salestraining. Thema`s zoals “Hoe kan ik het team beter coachen en leiden?” en “Hoe kan ik de communicatie met de klanten en de doelgroepen verbeteren?”, “hoe kan ik de verkoop stimuleren?” kwamen aan bod. De training sloot af met een herstructurering van onze services in drie duidelijke rubrieken: motion, off- en online design.

SWOT- analyse
“A goal without a plan is just a wish”– Antoine de Saint-Exupéry
Het jaar 2020 was ook een moeilijk jaar voor het grafisch bureau. Vele jobs werden “on hold” gezet, trouwe klanten moesten hun acitviteiten stopzetten, hele teams gingen in technische werkloosheid, … noem maar op. We gebruikten deze crisis om even stil te staan en na te denken over onze toekomstige strategie. Hoe kunnen we onze positie op de markt versterken? Hoe kunnen we onze klanten ook in de toekomst van dienst zijn? Met welke producten kunnen we onze mensen in opleiding de beste jobkansen bieden? Welke strategie levert voor ons en onze klanten een optimaal resultaat? Deze swot-analyse wordt binnen het team en met de Raad van Bestuur besproken en dan kunnen we weer verder.

Diversiteit, inclusiviteit en design
Trendy slogans zoals “diversity in design” en “inclusive design” horen bij ons DNA. De stafmedewerkers en het personeel in opleiding hebben verschillende achtergronden en culturen. Of het nu een buitenlander is wiens diploma in Belgïe niet erkend wordt, of een vluchteling uit Syrïe, iemand zonder middelbaar diploma uit Brussel… het maakt niet uit. Ze zijn allemaal welkom. Het talent en de motivatie tellen voor ons. Diversiteit is een rijkdom voor onze designs.

Deze diversiteit zorgt er ook voor dat we in onze ontwerpen, ideeënvorming en creatieve processen diverse vormen van input verwerken en zeer gevoelig zijn voor allerhande vooroordelen.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn onze actiepunten – de doelgroepen nemen deel aan het ontwerpen van producten, diensten en inhoud. Design- thinking is onze aanpak.

Heb je een project in de pijplijn? We kijken ernaar uit om van u te horen.
Neem een kijkje op
grafischbureau.maksvzw.org