Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Lire, écrire, compter, coder

In Kuregem, vlak naast de zetel van Maks vzw, ligt de Franstalige Saint-François Xavier school. Na een eerste samenwerking tussen de school en Maks gedurende een digitale schooluitstap ontstond het idee om samen een groter project op te zetten.
In het midden van de lockdown schreven we het project Lire, écrire, compter, coder. De school beschikt niet over een IT-infrastructuur. Vele van de leerlingen van de SFX school beschikken thuis niet over een computer. Dit was dan ook te merken aan het enthousiasme van de leerlingen toen ze ons met computers zagen toekomen.De 6 klassen van de 3de graad van het lager onderwijs kregen elk 2 dagen computerles waarmee aan de hand van unplugged oefeningen de brug werd gemaakt tussen hun realiteit zoals bijvoorbeeld het wiskundige assenstelsel aan de hand van zeeslag en een virtueel assenstelsel voor het coderen van een spel. Een andere dag stond in het kader van het leren programmeren van microcomputers en led-lampjes en het doorsturen van radiosignalen.Door tussentijds overleg met de leerkrachten konden we beter inspelen op de noden van de leerlingen. Zo bleek er nood aan extra individuele begeleiding en werd er voor de sessies een extra animator van Maks ingezet. De animatoren van Maks gaven op voorhand oefeningen mee aan de leerkrachten voor de leerlingen zodat de leerlingen beter voorbereid waren op de computerles. Er groeide een band, dankbaar staan de leerkrachten nu steeds open voor een praatje wanneer we ze na een werkdag tegenkomen.Tijdens de lockdown stelden we vast dat veel leerlingen van de franstalige school Saint-François Xavier thuis niet over een computer beschikken