Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Mandaat inschakeling

Na de erkenning als een sociale en al democratische onderneming (de term die de erkenning plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van werkgelegenheid (PIOW) vervangt), kreeg Maks vzw ook het mandaat inschakeling vanwege Actiris.
Deze erkenning laat toe dat we personeelsleden in opleiding in de nieuwe ecosoc-banen (vervanging doorstroomprogramma) aanwerven en kunnen beroep doen op gratis inschakelingsbanen bij het OCMW. Om deze erkenning te krijgen, werkten we op de inschakelingsplannen van de verschillende werknemers in opleiding bij Maks vzw: pc technicus, multimedia-animator, webdesigner, desktoppublisher, logistiek assistent en onthaalbediende. Elk nieuw aangeworven personeelslid tekent bij de start van het contract het inschakelingsplan dat gelinkt is aan zijn of haar functie.