Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Van jakhals naar giraf

Van-jakhals-naar-giraf
Opleiding Maks vzw organiseert een jaarlijks terugkerende (interne) basiscursus Verbindende Communicatie voor haar medewerkers. In 2021 volgden 23 medewerkers de training.
In deze vormingsreeks “Verbindende Communicatie” krijgen medewerkers inzicht in hoe communicatie werkt en hoe conflicten ontstaan.

Verbindende Communicatie is gebaseerd op het model van Marshall Rosenberg rond Geweldloze Communicatie. Het is een manier om vanuit contact met jezelf te communiceren met anderen, gericht op het vervullen van ieders behoeften, het vermijden van oordelen en verwijten en het onderscheiden van behoeften en strategieën.

Tijdens deze vierdaagse wordt er praktisch en ervaringsgericht aan de slag gegaan met levensechte situaties en oefeningen. Na de vierdaagse beschikt iedere medewerker over bruikbare tools en inzichten inzetbaar in het contact met collega’s, team, coördinator, doelgroep en (samenwerkings)partners.

Verbindende Communicatie is meer dan een techniek, het is een manier van zijn, denken en van in het leven staan. In deze basistraining laten we je ervaren hoe deze veranderende mindset je leven kan verrijken.

– Medewerkers worden zich meer bewust van de manier van communiceren van zichzelf en de ander en de effecten ervan
– Men leert onderscheid maken tussen waarneming en interpretatie
– Men leert eigen gevoeligheden (en triggers) herkennen en benoemen
– Men oefent in authentiek en helder uiten
– Men oefent op empathisch luisteren
– Men leert duidelijk en concreet te verzoeken (weg van eisen en bevelen)
– Men leert conflicten bespreken met als doel te komen tot een win-win oplossing waar eenieder zich goed bij voelt

Via de training Verbindende Communicatie poogt Maks vzw bij te dragen aan meer levensplezier, efficiëntie en welbevinden op de werkvloer omdat er samengewerkt wordt vanuit gelijkwaardigheid en wederzijds respect. In 2022 zullen we extra investeren in coachings per team opdat de medewerkers het ‘geleerde’ werkelijk kunnen integreren in de dagdagelijkse werking van Maks vzw.


“We leren onze kinderen in vakjes denken, oordelen en vergelijken (jakhals) in plaats van stil te staan bij hun gevoelens en noden (giraf)”
MARSHALL ROSENBERG
Grondlegger van geweldloze communicatie


7 ASPECTEN VAN COACHEND LEREN
Onze coaches zijn opgeleid volgens de principes van het “inspirerend coachen” van Jef Clement. Daarbij is het doel het leren te bevorderen door bewustmaking en actie van de lerende. Coaching is er om je te helpen leren. Het helpt je om doelen, realiteit, middelen, opties en actieplan concreet vast te stellen. Er zijn 7 aspecten:

1 Verkennen
Je coach is nieuwsgierig, empathisch, stelt vragen, herformuleert je antwoorden, luistert naar je gevoelens, hoort je en probeert je te begrijpen.

2 Waarderen
Je coach waardeert en valoriseert je inspanningen en successen, hij zal je sterke punten onderstrepen.

3 Confronteren
Je coach geeft eerlijk feedback na elke activiteit en stimuleert de bewustwording van je ontwikkelingsmogelijkheden.

4 Uitdagen
Je coach moedigt je aan om kleine uitdagingen aan te gaan, of om iets nieuws te durven, door je te steunen en door je het recht te geven fouten te maken en naar oplossingen te zoeken.

5 Inspireren
Je coach vertrekt van wat je enthousiast maakt, hij verkent je mogelijkheden, hij vraagt je naar je successen uit het verleden, hij stelt inspirerende vragen, hij coacht “naar” innovatie en creativiteit, hij nodigt je uit om te ontdekken.

6 Verwelkomen
Je coach schept ruimte voor dialoog, hij laat je je gevoelens uiten, en uit de zijne. Hij aanvaardt je angsten, onzekerheden, verdriet of twijfels… Hij erkent en aanvaardt deze weerstanden om ze te overwinnen.

7 Ontspannen
Je coach ondersteunt, gebruikt zijn ademhaling om te ontspannen, gebruikt humor en bevordert het welzijn maar ook een klimaat van vertrouwen en veiligheid.