Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Vind je weg in het Maks verhaal

Maks heeft 4 afdelingen die elk een eigen werking ontwikkelen. Maks jeugd, Maks volwassenen, Maks grafisch bureau en Maks overhead
Maks jeugd wil kinderen en jongeren uit de Kanaalzone allerlei digitale vaardigheden bijbrengen. We werken op soft skills en op een positief zelfbeeld. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest haken veel te veel jongeren af op school en komen in niemandsland terecht. We begeleiden hen om hardware te leren gebruiken als een tool om creatief mee te zijn en te leren leren. We doen dit in en buiten de school, in het jeugdwerk. Onze specialiteit: digital storytelling en coderen. We willen ook meer digitale vaardigheden in jeugdwerk en onderwijs binnenbrengen. Daarom trainen we ook leerkrachten en jeugdwerkers in die tools.Maks volwassenen: In de Kanaalzone heerst een werkloosheid van om en bij de 30%. Heel veel bewoners zijn laaggeschoold en digitaal ongeletterd. Met basiscursussen computer, digitale storytelling, video CV werken we op digitale vaardigheden. Kortlopende cursussen versterken assertiviteit, zelfbeeld en sollicitatievaardigheden. Werkzoekenden krijgen een aanbod van individuele begeleiding en workshops in groep. We hebben een specifiek begeleidingsprogramma voor Roma, Syrische Doms en analfabeten. Maks volwassenen werkt ook samen met Actiris dankzij ICT-cheques.Maks grafisch bureau verleent allerlei grafische diensten aan de profit en non profit sector. Web, video, print is het huidige aanbod. Maks grafisch bureau is ook een werkervaringsproject voor desktop publishers en webdesigners in opleiding.Bij Maks overhead zit de administratie en de boekhouding. Maks overhead runt ook een externe uitleendienst van computermateriaal. Dankzij Maks overhead zien onze lokalen er netjes uit en is ons computerpark op niveau.In de Kanaalzone heerst een werkloosheid van om en bij de 30%. Heel veel bewoners zijn laaggeschoold en digitaal ongeletterd