Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Actief Zoeken naar Werk

Actief zoeken naar werk (AZW) is een project dat Maks vzw sinds 2005 uitvoert als partner van Actiris. Binnen het project AZW begeleiden onze consulenten werkzoekenden naar werk en opleidingen.
Ze helpen werkzoekenden, via vorming en persoonlijke coaching, een job te vinden en te houden. AZW Anderlecht richt zich tot de Anderlechtse werkzoekenden en onze consulenten zien elk zo’n 150 werkzoekenden per consulent.

COVID-19 zette onze werking sterk onder druk Onze collectieve infosessies voor nieuwe werkzoekenden werden voorlopig afgelast. Hetzelfde gold voor onze workshops. Omdat we merkten dat de nood aan onze workshops hoog was, hebben we vanaf juli 2020 onze workshops weer opgestart. Digitaal sterke profielen hebben we online verder geholpen. Mensen zonder digitale toegang konden toch een afspraak maken met een consulent vanaf juni 2020. Deze afspraken werden georganiseerd achter plexi en in een goed geventileerde ruimte. Belangrijk om te noteren is dat in 2021 onze werking verhuisd is van de George Moreaustraat 36 naar de Jorezstraat 11.

Uitbreiding Molenbeek
Vanaf 2021 zal ook onze AZW projectwerking zich vestigen in de Mommaertstraat 22 in Molenbeek. Daar zal je niet enkel ons aanbod van de geavanceerde computerles vinden, maar eveneens een Open Atelier en een antenne van ons Actiris – AZW project. Werkzoekenden in Molenbeek kunnen vanaf dan ook bij Maks in Molenbeek terecht om hulp, vorming en begeleiding te krijgen in hun zoektocht naar werk.

In 2021 vestigt AZW zich ook in Molenbeek. U zal er een aanbod van geavanceerde computerlessen, een Open Atelier en een antenne van Actiris vinden