Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Beter schoolparcours door stickers met pictogrammen

Beter-schoolparcours-
Volwassenen In het kader van het Europees project DREAMS werkten ouders en leerkrachten in Roemenië, Bulgarije en België samen om de communicatie tussen ouders en school te verbeteren.
De Roma gemeenschap in Anderlecht telt zo’n 1600 leden en Maks vzw heeft een gespecialiseerd team dat hen helpt integreren en een baan te vinden. Het contact met de school van hun kinderen verloopt dikwijls moeizaam door gebrek aan (taal)kennis, cultuurverschillen en discriminatie. Op hun beurt vinden leerkrachten dat Roma-ouders niet betrokken zijn bij het schoolgaan van hun kinderen. En ouders vinden dat de school weinig doet om het welbevinden van hun kinden te verbeteren.

Maks bracht ouders bijeen om digitale verhalen te maken over de problemen die hun kinderen ervaren op school. Digital storytelling is een laagdrempelige methodiek waarbij je in groep met hulp van beelden een verhaal opbouwt. De storyteller, de Roma-ouder, is de maker van het verhaal. Het resultaat is een kortfilm gemaakt op tablet. Deze methode geeft kortgeschoolde ouders een stem.

Leerkrachten bekeken de verhalen en via een bemiddelaar van Maks ontstond er een dialoog om de problemen aan te pakken. Het resultaat van dit project was een handige toolkit met pictogrammen om de communicatie tussen beide partijen te bevorderen. Via beelden en eenvoudige woorden die alledaagse situaties voorstellen kunnen de leerkrachten communiceren met de ouders over hoe het met hun kind gaat op school en of er bijvoorbeeld voor de volgende dag specifiek materiaal moet meegebracht worden. Zo vermijden we uitsluiting en vergroten we de kans op een succesvol schoolparcours.

Het project werd getest in twee Anderlechtse scholen (basisschool en secundair) en loopt er nog steeds.