Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Capital Digital, codeerschool voor kinderen uit Kanaalzone

Capital-Digital
Kinderen en jongeren leren 21e eeuwse vaardigheden. Sinds 2015 scherpen heel wat Brusselse kinderen, jongeren en jonge werkzoekenden hun codeervaardigheden aan tijdens de schoolvakanties.
Jeugd Bij Maks vzw stimuleren we jongeren uit de Kanaalzone om productief aan de slag te gaan met technologie en zo hun wetenschappelijk kapitaal te verhogen. Ons doel is om voor onze jongeren de kloof met de arbeidsmarkt te verkleinen. Met Capital Digital spelen we in op de vraag naar werkkrachten in ICT en leerkrachten in het onderwijs.

Het project Capital Digital bestaat uit opleidingen voor jongeren tot codeer-animator en stageweken waarop deze jongeren als animator aan de slag gaan met kinderen.


Jongeren animatoren
Het afgelopen kalenderjaar organiseerden we vier opleidingen voor telkens 40 animatoren tijdens dewelke een nieuwe lichting animatoren de basis codeer-vaardigheden aanleerden, ze een groep leerden leiden en pedagogische skills verwierven.

Uitzonderlijk in 2021 was dat na een jaar van online opleidingen in juli de opleiding terug kon doorgaan in vivo. We besteedden dan ook extra aandacht aan het groepsdynamische en de verschillende rollen die een animator dient in te nemen.

We leerden hen een nieuwe methodiek die we met de coaches van Maks vzw zelf ontwikkelden. We moedigen de kinderen en jongeren aan om een kort verhaal te schrijven dat ze nadien gaan omzetten in een spelvorm waarbij andere deelnemers verschillende rollen opnemen in het verhaal en het verhaal in de ruimte wordt uiteengezet en gespeeld. Daarna worden de deelnemers begeleidt om dit spel in de reële wereld om te zetten in een computerspel.

De ervaren animatoren werden eveneens uitgedaagd met de ontwikkeling van o.a. applicaties waarbij gebruik werd gemaakt van machine learning en artificial intelligence. Zo programmeerden ze een eigen chatbot met een variant van de programmeertaal Scratch of ook een schaar, steen, papier-spel waarbij ze de webcam van de computer leerden via beeldherkenning verschillende posities van hun hand te onderscheiden. Ze speelden schaar, steen, papier tegen hun computer.

Daarnaast ontwikkelden ze een eigen portfolio website waarop ze hun codeerprojecten publiceerden en bouwden een electronisch weerstation dat in staat was de luchtvochtigheid en de temperatuur te meten.

Door onze animatoren op onze stages tewerk te stellen (128 studentenjobs in 2021) deden ze ervaring op en kregen ze een eerste werkervaring voor op hun CV. Voor hen is dit de start van hun loopbaan. We hechten belang aan een correcte werkattitude. Op het einde van elke stagedag evalueren de coaches kort het verloop van de dag met hun animatoren en sturen bij. Er wordt aandacht besteed aan pedagogie, voorbereiding, planning, organisatie, en teamwerk maar ook stiptheid en correct taalgebruik. De jongeren vervullen namelijk een voorbeeldrol ten aanzien van de kinderen in hun groep.

Kinderen
Aan de stageweken namen in 2021 meer dan 300 kinderen deel. Elk kind betaalde slechts €10 voor deelname. De stageweken gingen door in Anderlecht, in de Excelsiorzaal (Eloystraat 80), in Molenbeek bij Foyer (Werkhuizenstraat 25) en ons eigen lokaal 1080 PC (Hovenierstraat 45) en in Schaarbeek in de Paviljoenschool (François-Joseph Navez 59), GC De Kriekelaar (Gallaitstraat 86) en voor het eerst in BS Kompas – Sint Angelusinstituut (Gallaitstraat 58).

Tijdens de paasvakantie waren de regels rond jeugdwerk door corona strenger dan tijdens de andere vakanties. We hebben onze werking hieraan aangepast door de groepen te verkleinen en extra ruimtes te voorzien.

In 2022 plannen we Capital Digital nog verder te verstevigen en uit te breiden.

De organisatie van Capital Digital wordt mogelijk gemaakt door steun van het Digital Belgium Skills Fund, Innoviris en de dienst Jeugd van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

“Ik realiseerde me dat ik me in de klas gedroeg zoals sommige kinderen tijdens de stage: ruzie maken, roepen…”
AHMED, 17j.

Extra zuurstof voor Capital Digital:
“Voor de tweede maal hebben we Capital Digital extra zuurstof gegeven, mede door schenkingen van onze medewerkers. Maar daarnaast hebben we ook Maks vzw wat dichter bij onze werking betrokken door hen workshops in onze kantoren te laten geven. Zo zien en voelen de cursisten wat een bureau is en hoe er daar gewerkt wordt. Ook Capital Digital hopen we daar binnenkort ook eens te mogen ontvangen, nu leren op afstand eindelijk naar de achtergrond mag verdwijnen. En wie weet zetten we binnenkort nog wel een stap verder, want als we de projecten zien van de kinderen zit een van onze volgende content creators daar misschien wel tussen.”
KAREL VINCK
Co-CEO van Publicis Group Belgium, Founding Father van Capital Digital, doet een gift aan Maks vzw.


Maks Jeugd in Cijfers:
Totaal
1.276
kinderen en jongeren
23.530
deelnemersuren
100
kinderen/jongeren komen wekelijks
116
Jongeren opgeleid tot STEM-animator

Stem academie – Weet: geeft je STEM
naschools-creakids-makersclub 100/week
Deelnemersuren 3.000

Digitale schooluitstappen
Deelnemende kinderen: 560
Deelnemersuren: 3.920

Capital Digital
Deelnemende kinderen: 301
Deelnemende jongeren: 116
Deelnemersuren: 14.060

Codefiesta
Deelnemende kinderen: 300
Deelnemersuren: 1.800

VaRt
2 verschillende trajecten
Deelnemende jongeren: 15
Deelnemersuren: 750