Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


De A in STE(A)M en wat met Engineering?

jaarverslag2022
Maks Jeugd in de kijker dankzij Digital for Youth. Knutselen en experimenteren om je toekomst te bepalen.
JEUGD Digital for Youth refurbisht afgedankte computers van bedrijven en schenkt ze aan jongerenorganisaties zoals Maks vzw.De doelstellingen van Digital for Youth en Maks lopen gelijk: kansarme jongeren de kans bieden om digitale skills te verwerven. In 2021 kwam Digital For Youth opnieuw een lading computers doneren aan Maks om onze werking te steunen. Deze keer brachten ze een cameraploeg mee en interviewden een van onze medewerkers, Bader Barghout, over de jongerenwerking van Maks.Bader vertelt in het interview hoe jongeren hun huiswerk komen maken op de computer in ons atelier en er leren coderen. Dankzij de laptops die we krijgen van Digital for Youth is dit mogelijk. Het filmpje kwam in prime time op de nationale televisiezender één dankzij De Nationale Loterij, wat zorgde voor visibiliteit voor Maks. Een mooi voorbeeld van een partnerschap dat onze werking steunt.JEUGD Met het jeugdteam van Maks bereiden wij jongeren uit aandachtswijken voor op de jobs van morgen. We prikkelen hun interesse in exacte wetenschappen en het digitale via speelse en creatieve methodieken en werkvormen.S.T.E.M staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. Sinds 2019 is Maks vzw erkend door V.L.A.I.O (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) als STEM academie. De naam van onze academie is Weet: geeft je STEM.Jaarlijks organiseren we verschillende trajecten rond technologische onderwerpen. Wetenschappen zijn voor vele jongeren vaak hoogdrempelig en de exacte aard van wetenschappen zorgt ervoor dat sommige jongeren ze zich niet altijd eigen kunnen maken. Maks vzw kiest daarom voor S.T.E.A.M in de plaats van S.T.E.M.Het verschil is de A van Arts. Dankzij de kunsten zorgen wij voor een creatieve dimensie in de verschillende activiteiten die we organiseren. Engineering zien wij als ontwerpen in de brede zin van het woord. Al knutselend experimenteren is essentieel om een einddoel

te bepalen. We geven speelse opdrachten rond engineering zoals het bouwen van een zo hoog mogelijke toren met droge spaghetti en plasticine of het ontwerpen van een iglo met tandenstokers en marshmallows. Door het mengen van verschillende voedingskleurstoffen ontdekt men primaire en secundaire kleuren (Science).We programmeren een spel met X- en Y-coördinaten (Mathematics & Technology). Of we tekenen samen aan de hand van voorwaarden die de groep bepaalt. In 2022 zijn we van plan een eigen drone te bouwen met een microcomputer (micro:bit) en een hiervoor bestemde kit.Onze educatieve medewerkers zijn steeds op zoek naar nieuwe dingen om de kinderen te inspireren.Jongeren uit aandachtswijken voorbereiden op de jobs van morgen met aandacht voor wetenschap, technologie en kunsten.