Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


De Rom en Doms ploeg scoort hoog

De Roma hebben te kampen met ernstige armoede en sociale uitsluiting. Maar heel wat klanten willen hier iets aan doen. Vooral vrouwen bij de Roma (84 %) en mannen bij de Doms (66%). 1 op 5 klanten vindt werk en 1 op 5 start een opleiding
364 klanten | 74 personen vonden een job | 66 onder hen zetten voor de eerste maal de stap naar school

In het jaar 2022 begeleidden we 364klanten, waarvan 192 Roemeense en Bulgaarse Roma en 172 SyrischeDoms. Maar liefst 105 klanten meerdan in 2021. Onze subsidieverstrekkerESF vraagt een begeleiding van 165personen. Maar de nood is hoog.En het team wil niemand in de kou laten staan.Administratieve ondersteuning voorgemeente of OCMW, interviews voorbereiden, nazorg bieden op de werkvloer: dit zij n sleutelwoorden voor onze werking.Waardering tonen, zelfbeeld opkrik kenen geloof in hun kracht zorgde voor74 tewerkstellingen (56 Roma en 18Syrische Doms vonden een job). 66onder hen zetten voor de eerste maalde stap naar school, voornamelijk om de taal te leren.

EEN BRUG TUSSEN SCHOOL EN FAMILIE

Roma-kinderen gaan minder vaak naar school, verlaten de school veel eerder en halen lagere onderwijskwalificaties. Ouders weten niet hoe ze problemen op school moeten bespreken. Kinderen voelen discriminatie van andere kinderen. De consulenten van Maks vzw zetten daarom in op school bemiddeling zodat kinderen en ouders zich beter voelen op school. Maar ook als brugfiguren naar de leerkrachten en directies. Want ook daar is er nog veel werk aan de winkel.

“Op advies van Maksvzw schreef ik me in voor een taalcursus. Dit was ingewikkeld omdat ik nooit een pen leerde vasthouden. Ik leerde vooral de getallen.Ik ben zo blij dat ik alleen boodschappen doe. Ik begrijp zelfs het bedrag dat de kassier me vraagt.”
OBAIDAH


“Andere Roma zegden mij : ga bij Maks vzw.Vandaag ben ik blij om mij n vreugde met jullie te delen. Ik werk bij de dienstencheques. Ik ben nu een voorbeeld in mijn familie. Vroeger deed ik niets alleen.Nu ga ik naar mijn werk, de school van de kinderen, …”
ROXANA