Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Een helikopter of waterkoker in elkaar knutselen, kinderspel ?

Een-helikopter-of-waterkoker
Byline Maks vzw organiseerde in het najaar 5 workshopdagen voor de leerlingen van het Centrum voor Leren en Werken Brussel (CLW), een afdeling van het Instituut Anneessens. Artificial Intelligence in Centrum voor Leren en Werken
Jongeren kunnen er vanaf hun 16de – of vanaf ze twee jaren secundair onderwijs achter de rug hebben – starten. Leerlingen komen 2 dagen per week naar school. Ze volgen 1 dag algemene vakken en daarnaast krijgen ze 1 dag les in hun gekozen vak: kapper, hout, elektriciteit of keuken. Op het einde van de opleiding halen ze een klassiek diploma of een certificaat.De school begeleidt de jongeren om drie dagen per week te werken. Dit kan regulier werken zijn of een stage. De stage loopt tot de jongere een reguliere job vindt. Daarnaast zijn er andere trajecten voor jongeren die nog niet rijp zijn voor een stage. Tijdens dit project werken ze aan werkattitude (beleefd zijn, op tijd komen) en leren solliciteren. CLW werkt hiervoor samen met verschillende externe organisaties zoals Arktos en Foyer.We ontmoetten Mona Mahassine, leerkracht in het CLW en Brusselaar.Wat vind je van de samenwerking met Maks vzw?

Ik raad de lessen van Maks vzw aan voor Brusselse scholen, want je kan die scholen niet vergelijken met de scholen in Vlaanderen. Ze hebben onvoldoende geïnvesteerd in ICT en het online lesgeven is problematisch. Thuis is er vaak geen pc of tablet en het is niet duidelijk hoe de school dit moet aanpakken. Tijdens de covid crisis kwam ik tot het inzicht dat hier iets moest gebeuren en daarom nam ik contact op met Maks vzw. Ik vind het heel belangrijk dat alle scholen hierop inzetten.Hoe ken je Maks vzw?

Mijn eigen kinderen gaan naar de Sint Augustinus school in Vorst en die hebben van Maks vzw een naschoolse opleiding coderen gehad. Mijn zoon was hier heel enthousiast over en wou geen enkele sessie missen. Ik vroeg hem wat maakte dat hij het zo interessant vond. Hij kon daar heel boeiend over praten en wou er echt in verder gaan. Hij had de smaak te pakken. Hoe jonger je er aan begint hoe beter!Wat is het belangrijkste dat jullie jongeren aan de sessies hebben gehad ?

Het belangrijkste is zeker het aanwakkeren van hun interesse. Kijk dit bestaat en hier kan je je in verdiepen en professionaliseren. Met de inhoud van de workshops van Maks vzw komen ze niet alle dagen in contact, het is een super opportuniteit. Deze workshops in scholen zijn mogelijk dankzij de subsidies voor educatieve projecten van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.Farhad

Farhad Samedi is 18 en via het CLW Brussel studeert hij 3 dagen per week Nederlands, project algemene vakken en een beroep. 2 dagen per week doet hij een werkstage bij FIX waar hij met elektriciteit leert werken.Als kind in Afghanistan koesterde hij de droom om piloot te worden. Tijdens de intake bij CLW zagen ze op zijn CV dat hij ervaring had met elektriciteit. Als kind knutselde hij aan waterkokers en helikopters met zijn broer en nicht en werd hun leefruimte omgetoverd tot atelier. Er werd hem aangeraden om hier verder in te gaan. Farhad wil nu graag ingenieur worden maar daarvoor moet hij meer wiskunde leren. Hij wil op zoek gaan naar een plek waar dit mogelijk is.De animatoren van Maks vzw jeugd gaven gedurende 5 dagen een workshop coderen en digital storytelling aan de klas van Farhad. De jongeren leerden werken met nieuwe technologie. Ze experimenteerden met Artificial Intelligence (AI) via applicaties op de gsm en gebruikten taal met computerapplicaties waarmee ze digitale verhalen maakten over hun dagelijkse leven. Via digitale verhalen vertellen ze over het heden en waar ze van dromen voor de toekomst.“Alle informatie die we kregen van de animator ga ik onthouden”

FARHAD SAMEDI

Deelnemer