Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Een nieuw levenstraject met Start-IT

jaarverslag2023
In 2022 startte Maks vzw met een nieuw project, genaamd Start- IT. Binnen dit project werken we aan de digitale vaardigheden bij een publiek dat vaak vergeten wordt: personen met een detentie-achtergrond. Digitale vaardigheden zij n compleet afwezig binnen de gevangenissen.
Dit bemoeilijkt enorm de herintegratie van gedetineerden bij het verlaten van de gevangenis. Het maken van afspraken, het downloaden van administratieve documenten, diensten van banken, aanvragen voor woningen: al deze zaken gebeuren nu digitaal. Maks vzw begeleidt deze personen in hun herintegratie richting een nieuw levenstraject. We bieden een specifiek opleidingstraject aan om hun kennis te versterken en hen autonoom te maken. De opleiding duurt vier maanden en werkt op persoonlijke en professionele competenties.Zo zij n er ook mensen die een passie voor informatica hebben ontwikkeld. Bepaalde deelnemers vonden ondertussen een baan in de informaticasector. Een 21-jarige deelnemer, die nog maar net de gevangenis verliet, is zodoende PC technicus geworden bij Maks vzw. Vandaag is hij onze collega en elke dag opnieuw toont hij zij n motivatie en toewijding.50 (ex-)gedetineerden contacteerden Maks vzw in 2022. De opleiding Start- IT startte in mei 2022 en 14 studenten kregen een individuele begeleiding. Drie van hen vond een job.