Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Een werkervaring: kost of winst voor de maatschappij ?

jaarverslag2023
Sommige werkzoekenden zijn nog niet klaar voor de reguliere arbeidsmarkt. Ze kunnen terecht in de sociale economie of werkervaringsprojecten. Het gaat om leefloners die aan het OCMW de vraag stellen voor een arbeidstraject (contracten in het kader van artikel 60). Deze langdurig werkzoekenden die geen diploma secundair onderwijs hebben en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen kunnen instappen in een werkervaringstraject van 2 jaar.
Deze banen zijn er in alle sectoren: kinderdagverblijven, bouw, horeca, etc. Bij Maks zijn er gemiddeld 14 mensen aan de slag in een artikel 60 contract via hun OCMW.

Daarnaast heeft Maks ook 14 werkervaringsbanen (ook Ecosoc genoemd). Het werkervaringstraject is er voor onthaalbedienden, logistiek personeel, pc-technici, webdesigners en grafici of animatoren multimedia voor jeugd of voor volwassenen.

IS DIT VERLOREN GELD VOOR DE MAATSCHAPPIJ ?

We horen vaak zeggen dat zo’n trajecten veel geld kosten. Eerst en vooral moeten we benadrukken dat deze banen er komen omdat om één of andere reden jongeren uit het onderwijs stapten zonder enig diploma. Over het waarom kunnen we een boom opzetten. Maar er scheelt duidelijk iets.

Maar het tegendeel is waar: deze banen brengen geld op De overheid wint € 3,000 per jaar per werknemer. Een besparing op de werkloosheidsuitkeringen en winst door de betaling van belastingen. Deze persoon draagt bij aan de sociale zekerheid en zijn werkgever ook.

Er zijn ook rechtstreekse opbrengen: de werknemer verdient geld en geeft dit uit. Winst voor de BTW. De werkgever draait meer omzet, schrijft facturen uit: nogmaals kassa voor de BTW. Het bedrijf groeit en werft begeleiders aan: het genereert meer arbeid en dus meer winst.

Je hebt nog andere partijen die winst opstrijken, nl. de werknemer en de werkgever Elke werknemer produceert dankzij zijn inschakelingscontract een meerwaarde van gemiddeld €6,500 en de werkgever heeft gemiddeld een bijkomende omzet van €5,000. Dit geeft een totaal van €14,500 zonder inachtname van andere multiplicator effecten zoals onder meer minder gebruik van medische diensten, en een daling van drugs- en alcoholmisbruik. Deze studie is gemaakt voor maatwerk Vlaanderen met dank aan HERWIN, het collectief voor sociale ondernemers en sociaal net voor de verspreiding hiervan.

Bron: https://sociaal.net/achtergrond/job-socialeeconomiebrengt-op

ÉÉN EURO INVESTEREN VOOR TEWERKSTELLING LANGDURIG WERKZOEKENDE BRENGT ER DRIE OP

Actiris bestelde een gelijkaardige studie aan het Hoger instituut voor de Arbeid (HIVA) van de KULeuven.

In deze studie zegt het HIVA dat elke investering in een langdurige werkzoekende van €40,000 (een loon op jaarbasis)vanaf het vijfde jaar een meerinkomst van €150,000 genereert.

(Territoires zéro chômeur de longue durée analyse ex ante des coûts et bénéfices sociaux). Elke geïnvesteerde euro brengt er dus 3 op.