Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Groeien en leren doorheen een werkervaring

jaarverslag2023
Wie geen diploma heeft en een en beroep wil leren of werkervaring wil opdoen kan bij Maks vzw een één of twee jaar durend professioneel inschakelingscontract (ART 60, ECOSOC of inschakelingsgeco) krijgen. Werkzoekenden met weinig kwalificaties kunnen zo hun competenties versterken door deel te nemen aan digitale integratieprojecten in Kuregem en Molenbeek.
In 2022 bood Maks vzw een opleiding en ondersteuning aan een dertigtal werknemers: Webdesigners en Desktop publishers in ons grafisch bureau, Animatoren voor volwassenen om computerinitiaties te geven in onze openbare computerruimten, Animatoren voor jongeren en kinderen in ludieke workshops over robotica, programmeren of digitaal welzijn, PC-technici om onze netwerken te beheren en te zorgen voor het onderhoud, de uitleen, de reparatie en de opslag van ICT apparatuur…
Onthaalbediendes om mensen in te schrijving voor opleidingen, telefoons te beantwoorden, Onderhoudspersoneel voor het schoonmaken van de leslokalen en kantoren en administratief personeel op boekhouding.

Ze leren door te proberen. Onder begeleiding van een coach leren ze hun vak binnen een team van professionals, en volgens de leerprioriteiten van hun persoonlijk ontwikkelingsplan.

Deze werkervaring stelt de leerling in staat de kneepjes van het vak te leren met speciale aandacht voor het digitale. Ook de soft skills worden versterkt, ze krijgen een opleiding Verbindende Communicatie en een workshop Digital storytelling. Er wordt ook ondersteuning bij het zoeken naar werk georganiseerd om sollicitatiegesprekken, cv’s en sollicitatiebrieven, portfolio’s, video cv’s voor te bereiden. Daarnaast volgen ze op wekelijkse basis twee halve dagen taaltraining (Frans of Nederlands) om de tweetaligheid te verbeteren.

Administratie en Financiën in cijfers

De Personeelsdienst van Maks vzw ondersteunt jaarlijks meer dan 120 personeelsleden:

• vaste staf
• inschakelingsbanen
• medewerkers in statuut Art. 60
• jobstudenten
• stagiairs
• vrij willigers

Voor al deze mensen worden lonen berekend en betaald, verlof- en ziektedagen ingeboekt, attesten afgeleverd, contracten en C4’s opgemaakt en advies verleend omtrent concrete vragen of moeilijke situaties.
Onze boekhouding verwerkt jaarlijks 2200 analytische leveranciersboekingen, en 400 uitgaande facturen.
Daarnaast beheren we nog een 20-tal subsidiedossiers, voor een totaalbedrag van € 1,500,000.