Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Inzoomen op 2021

Inzoomen-op-2022
Maks deed dit jaar baanbrekend werk op verschillende vlakken.
Alfa digitaal?Digitale vaardigheden bijspijkeren terwijl je leert lezen en schrijven. Dit is een nieuwe opdracht voor de lesgevers alfa. Zij doen op dit vlak baanbrekend werk. Oefeningen uploaden via je smartphone via een QR-code of mechanisch schrijven oefenen via een applicatie. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de cursus Alfa-

Digitaal. Experimenten die in het kader van ESF-Vlaanderen plaatsvinden en die zeer zeker een sneeuwbal effect kunnen genereren.Een basistest voor digitale vaardighedenSamen met drie andere openbare computerruimtes namen we deel aan een pilootproject van Bruxelles Formation. Laaggeschoolde werkzoekenden krijgen de kans om gedurende 1 maand intensief met de computer te leren werken. Op het einde van het traject gaan ze naar het testcentrum van Bruxelles Formation voor het afleggen van de TOSA-test (Test On Software Applications). Het pilootproject kreeg een positieve evaluatie en Bruxelles Formation zet het verder en breidt uit.Trek een werkgever over de streep met een videoMaks ontwikkelde een prototype voor een video-CV. De werkzoekende schittert en spreekt vol passie over zijn talenten en know-how. Hij is de held in de film en trekt zo de werkgever over de streep. Na 10 jaar uitproberen en reflecteren over de methode, is dit nu een succesverhaal. De sollicitant gaat de baan op met het CV en het lukt in 60 % van de gevallen om een job te pakken te krijgen. Het is tijd om de stakeholders te overtuigen.Syrische Doms vragen veel omkaderingDe werking met Syrische Doms startte als een diesel maar loopt nu als een trein. De belangrijkste hulpvragen van deze groep gaan over huisvesting en de inschrijving in de gemeente. Er is ook veel vraag naar alfabetisering. Het is een zeer zwakke groep die veel omkadering vraagt maar de hulp is echt broodnodig om te verhinderen dat deze bevolkingsgroep nog meer marginaliseert.Waar moeten we echt wel stappen vooruit zetten ?De administratieve opvolging van de projecten kan beslist beter.

De dienstverlening naar onze verschillende doelgroepen is kwaliteitsvol en onze klanten zijn tevreden. Maar onze medewerkers zijn zo gefocust op de klanten, dat ze vergeten dat hun administratie ook in orde moet zijn en dat het onderhouden van contacten met de stakeholders zeker even efficiënt moet. Daarom hebben we een nieuwe teambouwer Administratie aangetrokken die hier haar ervaren schouders zal onderzetten.Professionalisering van de organisatieEr werd een grote oefening gedaan om de verschillende functies beter op mekaar en op de noden van de organisatie af te stemmen, wat zich concreet heeft vertaald in functiebeschrijvingen. Maar we zijn er nog niet. Personeelstevredenheid, initiatief, zin voor verantwoordelijkheid en tweerichtingsevaluatie zijn nog niet helemaal op punt . Een blijvend aandachtspunt voor 2022.Een nieuwe uitdaging: het circulatieplanHet grafisch bureau van Maks heeft zwaar geleden onder de Coronacrisis. Evenementen zijn afgelast en de bijbehorende communicatie ging dus niet door. Er is een nieuw elan nodig om de klanten terug te contacteren en nieuwe projecten op te starten. Maar er is zeker een hele nieuwe uitdaging: Kuregem wordt autoluw in de zomer van 2022 en het grafisch bureau gaat hiervoor de communicatie doen.

We hebben er zin in.Waar gaan we naar toe?Professionalisering van de werking, een sterk teambouwersteam en het leerbeleid optimaliseren. Wij proberen aan kwaliteitsmanagement te doen. Maar op lange termijn denken en een beleidsplan maken kan pas als je een structurele erkenning in het vooruitzicht hebt. We hoopten in 2021 op een structurele erkenning van de openbare computerruimtes maar dit punt werd nog maar eens aan de kant geschoven door de Brusselse overheid.

We kunnen het alleen maar nog eens benadrukken. Er gaat veel energie verloren in het steeds maar zoeken naar projectsubsidies. Energie die we beter in Brussel en onze doelgroep kunnen steken.

“We hoopten in 2021 op een structurele erkenning van de computerruimtes, maar dit werd weer aan de kant geschoven”

VERONIQUE DE LEENER

Directeur