Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


‘Niet kunnen lezen of schrijven zorgt voor uitsluiting’

Niet-kunnen-lezen
Byline Ariane is dit jaar het alfa-team komen versterken. Ze is leerkracht alfa en begeleidt permanent twee groepen. Ariane werkte in het verleden ook als grafiste. Ze is voortdurend op zoek naar digitale methodes om het alfa-traject te ondersteunen.
Wie behoort tot je doelpubliek?

Er zijn volwassenen die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven, maar die toch een goed mondeling niveau Frans hebben. Ze zijn afkomstig zijn uit landen waar de Franse taal wijdverspreid is, zoals Marokko, Guinee of Mauritanië.

Sommigen wonen al jaren in België en hebben Frans geleerd via buren, vrienden, op het werk of doorheen andere activiteiten.

Anderzijds geef ik les aan een tweede groep, die ook niet kunnen lezen of schrijven, maar die ook geen Frans of Nederlands spreken. De meeste cursisten komen uit Syrië, maar er zijn ook enkele andere nationaliteiten bij. Werken met deze tweede groep is veel ingewikkelder. Bij de start van de cursus begrepen ze de mondelinge instructies niet.

Ik werk dan ook hoofdzakelijk met visuele taal en pictogrammen om hen te helpen zich een mondelinge basis Frans eigen te maken. Bovendien heb ik te maken met volwassenen die vaak niet eens formeel geschoold zijn in hun eigen taal. Ze beheersen ook bepaalde vaardigheden niet: vellen papier in een farde ordenen, lijmen, knippen, enz. Kortom, dingen die voor ons eenvoudig lijken maar dat eigenlijk niet zijn.

Wat zijn de specifieke behoeftes van de mensen die aan deze cursus deelnemen?
In onze westerse landen zorgt het feit dat men niet kan lezen of schrijven voor uitsluiting. Het bemoeilijkt niet alleen de toegang tot werkgelegenheid en opleiding, maar het maakt autonomie van de persoon onmogelijk.

Mijn cursisten willen echt autonoom zijn want ze zijn het beu om steeds een beroep te moeten doen op een derde om hun mails, sms-en, enz. te lezen en te beantwoorden. Vervolgens is er de behoefte om toegang te krijgen tot een opleiding die leidt tot een kwalificatie, waarvoor vaak een basiskennis Frans noodzakelijk is. Bij vrouwen zien we ook vaak de behoefte om de schoolopleiding van hun kinderen te kunnen volgen.

Waaruit bestaat de specifieke methodologie van Maks vzw?
Ik zou zeggen dat dit het gebruik van tablets is. Maks vzw beschikt over veel digitaal materiaal en daardoor kunnen wij elke cursist van een tablet voorzien tijdens de cursus. Ik heb een heleboel online alfabetiseringsoefeningen opgesteld en die maken we samen in de klas in de vorm van quizzen, wat de cursus erg leuk maakt. We maken bijvoorbeeld ook dictees met de tablets waardoor ze, naast leren lezen en schrijven, ook het toetsenbord leren gebruiken.

Voelen de cursisten zich na afloop van de opleiding gesterkt?
Ja, ik krijg heel wat positieve feedback van mijn klanten, hoewel ik soms het gevoel heb dat mijn werk als alfatrainer slechts een druppel op een hete plaat is. Een van mijn oud-studenten, die nadien werk vond, vertelde me dat hij blij was omdat hij nu in staat was de etiketten te lezen op de producten die hij verpakt. En dat vind ik al een mooie verwezenlijking.


“We werken eerst en vooral aan autonomie zodat ze zelf kunnen mailen of sms-en.”
ARIANE VERPOORTEN
Voltijds lesgeefster Alfa