Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Op de bres voor analfabeten

Op-de-bres-voor-analfabeten
Hoe vind je werk als je niet kan lezen en schrijven ? In 2021 volgden 107 analfabeten een traject bij Maks vzw. Maks vzw biedt verschillende leertrajecten aan voor het alfa-publiek met één gemeenschappelijk doel: een geschikte job of opleiding vinden.
Het “alfa naar werk”-traject bestaat uit drie delen: een beginnerscursus alfabetisering met computervaardigheden, een initiatie computer voor mensen met mondelinge taalvaardigheden maar geen schrijf- en leesvaardigheden en een derde traject dat hen op individuele basis helpt bij het vinden van een job. Deze drie verschillende trajecten hebben één gemeenschappelijk doel: het toeleiden naar een job of opleiding. De klanten die een groepstraject volgen doen dit in de ochtend en in de namiddag wordt actief naar werk gezocht. Daarnaast organiseren we workshops over het thema arbeidsmarkt.Onze klanten rekenen op het Maks vzw-team om hen in het dagelijks leven te helpen. Wij bieden persoonlijke bijstand, begeleiding en steun bij hun sociale, medische en administratieve procedures en verwijzen hen zo nodig door naar een gespecialiseerde dienst.

Dankzij ons partnerschap met Brusselleer bereiken wij zowel Franstaligen als Nederlandstaligen.Ons multidisciplinair team bestaat uit twee lesgeefsters en drie begeleid(st)ers die hen een programma op maat aanbieden. Bij Maks vzw beperken we ons niet tot één manier van begeleiding. Alles is maatwerk. Sommige klanten hebben dringend nood aan werk. Anderen kampen met administratieve of persoonlijke problemen.Het voornaamste doel is toeleiden naar een opleiding of een job.Alfabetisering in cijfers

29

deelnemers volgen een alfabetiseringstraject in het Nederlands bij Brusselleer. Maks vzw onderzoekt wie interesse heeft in trajectbegeleiding.

Samen met Brusselleer bieden we een workshop Beroepsoriëntatie doorheen digitale storytelling aan, een workshop arbeidsmarkt en een workshop “online zoeken naar werk”.44

deelnemers werden individueel gevolgd. Wij helpen hen zowel met randvoorwaarden als bij het zoeken naar werk.17

deelnemers volgden computerlessen.76%

van onze begunstigden, volgden nadien een opleiding of vonden werk.