Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Stap voor stap naar het digitale bij analfabeten?

Maks vzw strijdt voor gelijke kansen, maar ongelijkheden stapelen zich op bij analfabeten. Zij hebben weinig toegang tot informatie. Administratieve vragen, zoals het downloaden van een attest van gezinssamenstelling, worden ingewikkelder. Het gebruik van digitale instrumenten is quasi onbestaande. Dit vergroot de afstand tot de arbeidsmarkt. Maks vzw geeft tweemaal per jaar zes maanden alfabetiseringslessen, 20 uren per week en in het Frans. We bieden ook vier sessies per jaar aan van 12 uren per week rond digitale vaardigheden.
182 analfabeten schreven zich in in 2022 | 149 personen vonden een opleiding | 19 vonden een baan

We geven ook opleidingen in het Nederlands, in een partnerschap met Ligo-Brusselleer. Het doel is analfabeten actief te betrekken in onze samenleving. We werken aan actief burgerschap en autonomie.

Het verhaal van één specifieke deelnemer raakte ons. Ze verliet haar herkomstland en is alleen in België. Ze moest een nieuw leven opbouwen. Haar zoektocht naar werk was een lange strijd en daarom richtte ze zich tot Maks vzw. Samen werkten we aan een CV en een motivatiebrief die haar capaciteiten in de kijker zetten en werkten we aan haar presentatietechnieken. Tot haar verbazing werd ze niet geselecteerd voor één, maar voor twee jobs. In plaats van te moeten strijden, had ze nu de keuze. Deze ervaring gaf haar zelfvertrouwen een enorme boost.