Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Terugblik op 2022

De digitale wereld: een snelweg voor sommigen, een hinkelbaan voor de anderen.
Digitale inclusie is in. Veel politici zijn overtuigd dat er nodig iets moet gebeuren. In de pers spreekt Minister Michel van de Belgian Wallet, een digitale portefeuille voor elke inwoner van België. In deze Belgische digitale portefeuille vind je de digitale documenten die je als burger nodig hebt.Dit is een enorme besparing voor de overheid. Maar als je weet dat 46% van de Belgen niet digitaal vaardig zijn, is dit moordend. 70 % van de kansarmen zal deze portefeuille niet kunnen gebruiken wegens gebrek aan digitale vaardigheden. De Brusselse minister Clerfayt pleit voor het afschaffen van persoonlijke loketten in de Brusselse administratie. Maks vzw ij vert samen met het middenveld voor het openhouden van minstens 1 loket.Sinds 1 jaar peilt Actiris naar de digitale vaardigheden van Brusselse werkzoekenden. Conclusie: het is rampzalig. Dankzij de Digibanken, een project van Vlaanderen, investeert de VGC en Vlaanderen in de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van de Brusselaars. Hiermee zullen we 1750 Brusselaars de komende 2 jaar verder helpen. Maar de structurele erkenning van 28 openbare computerruimtes blij ft uit.Drie jaar terug kregen we twee labels, één voor onze computerruimtes in Molenbeek en ééntje in Kuregem. Een structurele erkenning laat ons toe om professioneel en systematisch op lange termijn in te zetten op digitale vaardigheden van de meest kwetsbaarste Brusselaars. In 1999 startte Maks vzw met één van de eerste Belgische openbare computerruimtes. Verschillende projecten zoals vb Digidak, Link in de Kabel, District 09 in Gent, Digipolis Antwerpen kwamen bij ons kijken hoe het eraan toeging. In Vlaanderen en in Wallonië bestaat er gestructureerd netwerk van openbare computerruimtes. Wanneer in Brussel?Weg van de tralies: een nieuw verhaal ?In april 2022 startten we met een werking naar (ex)gevangenen. Deze doelgroep is sterk aanwezig in Kuregem en Molenbeek. Armoede en criminaliteit gaan blijkbaar samen.

Inzetten op (digitale) vorming, soft skills en begeleiding naar werk zijn essentieel om recidivisme tegen te gaan. In 2022 begeleidden we 53 (ex) gevangenen. Het is confronterend om te zien welke de medische gevolgen van de detentie zij n: schade aan de ogen, stress en onrust waanneer ze in groep zij n, drug en medicatiegebruik. Justitiele assistenten willen dat ze aan soft skills werken, zij haten soft skills en willen technische vaardigheden ontwikkelen. Er is geen huisvesting, ze hebben torenhoge schulden, hebben geen netwerk en sommige grote drugdealers doen alles om hen terug in het circuit te krijgen. Een intensieve individuele begeleiding is nodig. Maar ook de ontwikkeling van didactische creatieve methodes voor het leren van soft skills en de ontwikkeling van zelfreflectie is een must. Onze trainers zullen creatief moeten zijn.Scherm Of Schreeuw: SOS ?Digitaal welzij n is een hot item. Leerkrachten krijgen te maken met cyberpesten, sexting, overmatig gebruik van digitale middelen, slaapgebrek, weinig focus op de leerstof.23% van de jongeren heeft een problematische relatie met de smartphone. Dankzij de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest-Perspectives en de UCB Foundation ontwikkelden we een eerste testmodule rond cyberpesten en digitaal welzijn.Er is een duidelijke nood. De vraag van leerkrachten en ouders is groot. Maks vzw doet hier baanbrekend werk. Maar bij een SOS moet je met de gepaste hulpmiddelen aan komen lopen. Eén op vijf jongere schreeuwt naar hulp. Ouders erkennen het probleem maar zijn vaak zelf geen rolmodel. Welke overheid drukt de alarmknop in?

Welzijn en onderwijs zullen moeten samenwerken om middelen te voorzien op lange termijn.Digital design for changeWat wil je in jouw wereld veranderen?

Veerkracht en empowerment zijn sleutelwoorden van deze methode. Je gaat op zoek naar een maatschappelijk probleem. Je analyseert het probleem en creëert empathie voor het probleem. Je zoekt een oplossing, test deze oplossing uit en je deelt digitaal een verhaal met een call to action naar jouw doelpubliek. Jongeren zijn goede sociale media users, maar hebben weinig digitale vaardigheden die in het dagdagelijkse leven nuttig zijn. Digital design voor change brengt je de basisvaardigheden bij van de digitale competenties bij. Het gaat om digitaal probleemoplossend denken, digitale productie en samenwerking, dataverwerking en veiligheid.In Belgrado trainde Maks vzw samen met Vega Youth Center 30 Belgische en Servische leerkrachten en jeugdwerkers. Het is duidelijk dat deze methode in onze portfolio komt.

Wordt vervolgd.Uitdagingen voor 2023De financiële kwetsbaarheid van Maks vzw blij ft zeker een aandachtspunt. We proberen in 2023 het verlies van 2022 goed te maken deels door herstructurering deels door de zoektocht naar andere middelen en erkenning.In 2022 werkten we enorm op resultaatsgericht werken. Dit zetten we verder en we proberen in 2023 onze impact digitaal in kaart te brengen. We hebben dit nu al wat voorbereid maar het zal zeker een uitdaging zij n om alle personeelsleden in die richting te trainen. Dankzij het Impact Togetherfonds kunnen we op middelen beroep doen om dit realiseren.Ik hoop dat we jou als lezer en stakeholder enkele interessante momenten in de wondere wereld van Maks vzw hebben kunnen doen beleven.

Tot binnenkort tij dens één of ander partnership of samenwerking.Maak samen afspraken en neem samen beslissingen. Denk na over schermtijd.

VERONIQUE DE LEENER, DIRECTEUR