Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Wat doet Maks?

Maks vzw is een leerhuis in de Brusselse kanaalzone. We willen impact genereren op digitale inclusie, digitaal welzij n, digitale productie, communicatie en trajectbegeleiding.
DIGITALE INCLUSIE
40 % van de Belgische bevolking heeft niet de nodige digitale skills. In Kuregem en Oud Molenbeek is dit cijfer ongeveer 60 %. Maks vzw geeft basislessen en –workshops aan mensen die hier nood aan hebben. Ze leren een computer, tablet of smartphone gebruiken. Werkzoekenden die de Office Suite of grafische programma’s willen ontdekken zijn ook aan het juiste adres.

DIGITAAL WELZIJN
23 % van de Vlaamse jongeren zegt dat ze een problematische relatie hebben met hun smartphone. 20 % van de ouders zegt dat de smartphone hen verhindert om hun aandacht bij de kinderen te houden.
Brusselse scholen klagen over schermgebruik en vermoeidheid, sexting en cyberpesten. Maks vzw biedt programma’s aan voor jong en oud rond deze thema’s.

DIGITALE PRODUCTIE
Digitale productie leert de gebruiker actief en creatief met de computer om te gaan. Programmeren helpt jongeren uit kansengroepen om wiskundige en fysische principes al spelend te leren. De realisatie van apps, de programmatie van een robot of het maken van een game maakt dat je vaardigheden zoals probleemoplossend denken, samenwerken of leren van je fouten ontwikkelt.
Ook bij het maken van een digitaal verhaal laat je je stem horen en oefen je allerlei digitale vaardigheden.

COMMUNICATIE
Heel wat social profit organisaties of gemeentebesturen hebben moeite om een kansarm doelpubliek te bereiken. Het grafisch bureau van Maks vzw werkt op deze thematiek.

TRAJECTBEGELEIDING
In een wijk als Kuregem of Oud Molenbeek is de werkloosheid 33% . Dit is veel hoger dan het gemiddelde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (15,6%) of België (9%).
Maks vzw werkt met specifieke doelgroepen zoals (ex-)gevangenen, analfabeten, Roma en Syrische Doms (zigeuners). Het doel is duidelijk: integratie op de arbeidsmarkt, richting volwaardig burgerschap.