Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Welzijn op het werk

Maks heeft een werkgroep welzijn op het werk met verkozen vertegenwoordigers van het personeel. Deze werkgroep organiseerde de toepassing van alle Covid-maatregelen en zette ook andere acties op.
Zo namen, tijdens de eerste lockdown, 3 collega’s het initiatief om mondmaskers te naaien. Iedere collega kreeg 2 stoffen mondmaskers. In september ging de werkgroep ook aan de slag met het afnemen van een personeelsenquete.Om de 2 jaar organiseert Maks vzw een tevredenheidsenquête bij het personeel. Deze enquête identificeert verbeterpunten met betrekking tot het welzijn op het werk.

Op basis van de resultaten nemen de managers van elke afdeling gerichte en concrete maatregelen, in overleg met de werknemers, om de werksfeer en -omstandigheden te verbeteren.Dit jaar zijn de gekozen thema’s: empowerment en betrokkenheid, evaluaties, investering in de werknemer, valorisatie, de relatie tussen werkgever en werknemer, tevredenheid van de klant, de werkomgeving en opleidingen. De enquête is uiteraard anoniem en gebeurt aan de hand van een google-formulier. De resultaten zijn geanalyseerd en de actiepunten zullen begin 2021 worden uitgevoerd.