Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Werkzoekenden kunnen terecht bij Maks

jaarverslag2022
Binnen het project Actief Zoeken naar Werk (AZW) begeleiden onze consulenten werkzoekenden naar werk of opleidingen. De begeleiders coachen de werkzoekenden zowel individueel als in groep.
De werkzoekenden kunnen spontaan bij ons langskomen of worden doorverwezen door andere partners en organisaties. Mensen die een begeleiding wensen moeten eerst deelnemen aan een infosessie. Zo krijgen ze een duidelijk beeld van het verloop van de individuele begeleidingen en het cursusaanbod van Maks. En oordelen ze of onze manier van werken bij hen past.

Na de infosessie volgt er een eerste intake en krijgt de werkzoekende een vaste trajectbegeleider voor 1 jaar. Tijdens de begeleiding houden de consulenten rekening met de autonomie van de klanten. Elke begeleiding is maatwerk. Omdat leren in groep beter scoort en omdat werkzoekenden elkaar zo ook kunnen steunen, organiseert de Maks AZW werking workshops.