Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Al doende leren bij Maks

Al-doende-leren-bij-Maks
Werkplekleren in de sociale economie.Bij Maks vzw geven we jonge werkzoekenden en werklozen die zich willen herscholen de kans om via inschakelingstrajecten een job te leren, onder begeleiding van een coach en een team dat met hen een persoonlijk ontwikkelingsplan schrijft. Op regel­matige basis wordt er geëvalueerd en bijgestuurd. We zorgen er voor dat ze op het einde van hun traject een mooi portfolio en een CV op zak hebben om te solliciteren en hun professioneel plan alle kansen te geven.
Inschakelingstraject werkzoekenden

Opleiding n 29 werkzoekenden zijn in het voorbije jaar van start gegaan bij Maks vzw in een werkervaringstraject. Ze kozen voor een job als administratief medewerker (1), schoonmaker (3), onthaalbediende (5), webontwerper (2), grafisch ontwerper (6), multimedia-animator (8) of PC-technicus (4). Op die manier geven ze een nieuw elan aan hun eigen carrière.

Op de werkvloer leer je niet alleen door de interactie met klanten of cursisten, maar je werkt ook in een goed draaiend team. Bovendien krijg je begeleiding en feedback van je coach.

Het gaat niet om het oplossen van vraagstukken of verzonnen problemen, je staat in de praktijk en je moet bepaalde diensten leveren in real time.

We proberen via inschakelingsbanen 3 vaardigheden aan te scherpen
– Het werken binnen een team om je soft skills te ontwikkelen: We focussen op probleemoplossend leren denken, het verbeteren van je communicatieve vaardigheden, autonoom leren werken en flexibiliteit tonen.
– Het aanleren van job-specifieke kennis, zoals technologische kennis en gangbare praktijken binnen een vakgebied.
– Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling: We bepalen een persoonlijk ontwikkelingsplan, bieden workshops aan (zoals digitale storytelling, verbindende communicatie of inspirerend coachen), maken een online portfolio of filmen een video-cv, en leren een motivatiebrief schrijven.

Elke persoon werkt in een team onder leiding van een ervaren coach. De coach geeft feedback en helpt om nieuwe vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen.

Het recht om fouten te maken en het leren zoeken naar oplossingen zijn twee essentiële aspecten van dit traject.

Alhoewel deze werknemers vaak niet zo geschoold zijn, zitten ze vol talent en ervaring. Bij de aanwerving kijken we vooral naar hun potentieel om te leren en hun motivatie om mee te werken aan onze digitale inclusie doelstellingen. Zij worden “agents of change” die de sociale en digitale integratie in onze Brusselse wijken gaan verbeteren, vooral in de Kanaalzone met focus op Oud-Molenbeek en Kuregem.

Vallen en opstaan
Bij Maks vzw ligt de nadruk op het samenwerken om van elkaar te leren. We leren samen van onze fouten, we zoeken naar oplossingen en we proberen dingen te verbeteren door ze anders aan te pakken. We stimuleren betrokkenheid, nieuwsgierigheid en de wil om te leren, en steunen onze personeelsleden in opleiding waar nodig. Succes zorgt voor een groeiend zelfvertrouwen dat aan de basis ligt van nieuwe successen.

Niet alleen de financiële zekerheid van een arbeidscontract biedt hen steun, maar we proberen er ook voor te zorgen dat eventuele persoonlijke problemen kunnen aangepakt worden, door bvb. onze netwerken met gespecialiseerde diensten aan te spreken in geval van huisvestingsproblemen, geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen of schulden.

De directie en de leidinggevenden besteden veel aandacht aan een goed georganiseerde en gezonde werkomgeving om de werknemers alle kansen te geven om hun job in de beste omstandigheden te leren en uit te oefenen. Het draagt ook bij tot het aanleren van goede gewoontes en het bevorderen van een professionele ingesteldheid.

Deze aanpak stimuleert onze impact en draagt bij tot onze missie, nl. het verkleinen van de digitale kloof in onze buurten en hierdoor de kansarmoede van haar bewoners te bestrijden.

Wat is een inschakelings­contract?
Tijdens onze inschakelingscontracten van 1 of 2 jaar kan je zowel je vaardigheden opkrikken als relevante beroepservaring opdoen.

Dit kan op verschillende manieren: een Artikel 60-contract (in partnerschap met het OCMW) of een ECOSOC- of GESCO-contract voor een eerste job (in partnerschap met ACTIRIS). Onze doelgroepmedewerkers worden doorheen hun leerproces begeleid door hun coach en door een ontwikkelaar leerbeleid. We denken samen na over het best passende opleidingstraject en maken een loopbaanplan met daarbijhorende leerdoelen die hun huidig competentieprofiel zullen aanvullen. Het traject omvat eerst een observatiefase, dan 2 bijsturingsmomenten van het persoonlijk ontwikkelingsplan, maar ook 3 formele evaluatiemomenten. Zo zorgen we ervoor dat deze medewerkers relevante ervaring opdoen en klaar zijn voor de arbeidsmarkt.


Bij Maks ligt de nadruk op samenwerken om te leren. We leren samen van onze fouten, we zoeken naar oplossingen en we proberen dingen te verbeteren door ze anders aan te pakken.