Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Practicies: een Europees project voor de preventie van radicalisering

Sinds 2017 werkt Maks aan een methodologie waarbij we digitale storytelling gebruiken in het kader van de preventie van radicalisering bij jongeren. Dit in het kader van een Horizon 2020 project geleid door de Universiteit van Toulouse.
In 2019 organiseerden we verschillende pilootprojecten in België. Het doel was om deze methodologie in 2020 te verspreiden in verschillende Europese steden. Op uitnodiging van de stad Nice ging een facilitator van Maks vzw op reis naar deze stad. Doel: de methodologie van digital storytelling te verspreiden als een mogelijke tool om te werken rond radicalisering. Een experiment met jonge tieners uit twee sociale centra in moeilijke buurten.

Werken rond identiteit is het centrale thema tijdens deze workshops. Onze interventie in Nice is een kans om digital storytelling te promoten, professionals in het veld vertrouwd te maken met deze werkvorm, zodat zij die het vervolgens kunnen delen met andere actoren in het werkveld.

We hebben ook in de praktijk met jongeren geëxperimenteerd zodat werknemers een concreet beeld kunnen krijgen van het resultaat en de voordelen van het instrument. Elke jongere krijgt via deze methodiek de kans om zijn identiteit uit te drukken. De digitale verhaallijnen stellen deelnemers in staat om over zichzelf na te denken en zich te uiten.

Concreet
In totaal namen 17 jongeren, tussen 11 en 16 jaar, deel aan dit experiment. De jongeren vonden de workshop zeer interessant. Ze namen actief, enthousiast en vrijwillig deel. Sommige onder hen hadden een verkeerd en negatief beeld van zichzelf. De activiteit stelde hen in staat om op ontdekkingstocht te gaan naar zichzelf en om op een positieve manier over hun identiteit te praten, zonder te (ver)oordelen. Al doende ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen.