Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur


Talent ontwikkelen op de werkvloer

Talent-ontwikkelen-op-de-werkvloer
Grafisch Bureau Het Grafisch Bureau is een afdeling van Maks vzw die via werkplekleren aan kortgeschoolde werkzoekenden de mogelijkheid biedt om zich als infografist of webdesigner te scholen. Doel is hun kansen te verhogen op een vaste job in de arbeidsmarkt.
Het Grafisch Bureau is een springplank naar regulier werk. Gemotiveerde aspirant vormgevers en web developers kunnen bij het bureau voor één tot twee jaar aan de slag in een echte werkomgeving. Tijdens hun periode bij Maks vzw bereiden ze hun professionele toekomst voor. Zij leren op de werkplek omgaan met echte klanten, professioneel materiaal en strakke deadlines. Vertrekpunt is een individueel inschakelingsplan en eindpunt is een portfolio met realisaties voor klanten. Feedback en evaluatie op hard- en soft skills zijn de twee sleutelwoorden.

Elke opdracht van een klant wordt in de professionele handen gelegd van onze coaches Hamadou Ka, Johan Serck en Bart De Troy die gepokt en gemazeld zijn in de grafische sector en de IT-wereld. Zij begeleiden de aspiranten bij het uitvoeren van deze opdrachten en worden daarin bijgestaan door Cornelia Neuner, verantwoordelijke voor verkoop en klanten.

Werkplekleren: het traject
Tijdens hun traject bouwen onze mensen in opleiding een portfolio uit, de basis voor hun persoonlijke website. We stippelen samen het leertraject uit en tijdens geplande intervallen organiseren we feedback, evaluaties en indien nodig bijsturing. Op het einde van hun traject gaan ze actief op zoek naar vacatures, in samenwerking met de trajectbegeleider. Ze leren een motivatiebrief te schrijven, een geschikt CV op te stellen of maken een video-CV.

Tijdens de werkervaring leggen we de nadruk op technisch meesterschap. zoals de relevante software – hun gereedschap – beheersen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan typografie, het maken van een drukklare pdf, de archivering van hun productie en registratie van de werkuren. Dit zijn immers sleutelcompetenties die het verschil maken wanneer je een job zoekt.
Er is weliswaar altijd een spanningsveld tussen kwaliteit, snelheid en budget, de drie pijlers van elk project. Maar we mikken er in de eerste plaats op kwalitatief goed werk te leveren en pas daarna op snelheid van uitvoering en productieritme te trainen.

Dat is niet altijd makkelijk. Tijdens een creatief proces botsen onze personeelsleden in opleiding telkens op hun eigen grenzen. Bij het bureau stimuleren we de mensen om deze te verleggen door begeleiding, advies en ruimte te geven. Zij treden uit de geborgenheid van het werkplekleren en stapje voor stapje klimmen ze omhoog.

Het is een proces van vallen en opstaan. Een proces in verschillende stappen: intensieve begeleiding bij de start, ondersteunend coachen en uiteindelijk de tocht naar autonoom werk in samenspraak met collega’s.

Sinds 1999 heeft het Grafisch Bureau een onmiskenbare groei gekend. We organiseren werkervaring, onderwijs, aangepast werk en coaching voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Vandaag kunnen we met fierheid stellen dat een gemiddelde van 60% van hen een baan vindt binnen de 6 maanden nadat zij het traject gevolgd hebben.

Een leertraject op maat, met feedback, evaluaties en bijsturing zorgt voor meer kans op een succesvolle uitstroom.


“Bij Maks Grafisch Bureau leerde ik beter samenwerken in een team. Ik heb mijn visie op grafisch onderzoek en werk verder kunnen ontwikkelen en mijn kennis van de software programma’s verbeterd dankzij de vaardigheden van al mijn collega’s.”
GONZAGUE DE LA SERNA

“Grafisch Bureau Maks is mijn eerste werkervaring. De arbeidsmarkt eist verantwoordelijkheid, ernst, stiptheid en doorzettingsvermogen. Bij Maks moet je professioneel en verantwoordelijk zijn, maar er is een goede verstandhouding tussen de collega’s. Een fout maken op het werk is niet fataal, maar een moment om te leren.”
MEHDI BENBOUBKER

“Mijn ervaring was zeer positief. Ik kreeg de kans aan diverse projecten te werken. Ik leerde nieuwe technieken, ideeën en mogelijkheden. De collega’s zijn heel aardig en vriendelijk en altijd bereid hun ervaringen te delen en je te helpen. Dit is zeer geruststellend en geeft een gevoel van goed omringd te zijn. Dank aan het hele team!”
AGNIESZKA BALACHOWSKA